Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0183/2023
0,00 € Terézia Tóthová Obec Lozorno
7. November 2023
Nájomná zmluva
110/2023
100,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Lozorno
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0184/2023
0,00 € Alena Nemcová Obec Lozorno
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0187/2023
0,00 € Daniela Jánošová Obec Lozorno
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0186/2023
0,00 € Emília Rusnáková Obec Lozorno
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v LozornePrevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za odplatu nájomcovi nájom hrobového miesta a nájomca prijíma do nájmu hrobové miesto za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
0185/2023
0,00 € Emília Rusnáková Obec Lozorno
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0188/2023
0,00 € Daniela Jánošová Obec Lozorno
3. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0174/2023
0,00 € Dagmar Belešová Obec Lozorno
3. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0175/2023
0,00 € Ing. Mária Fratričová Obec Lozorno
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0167/2023
0,00 € Ľubomír Húbek Obec Lozorno
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0168/2023
0,00 € Oľga Haramiová Obec Lozorno
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0169/2023
0,00 € Oľga Haramiová Obec Lozorno
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0170/2023
0,00 € Danica Hubeková Obec Lozorno
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0171/2023
0,00 € Renáta Jánošová Obec Lozorno
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0173/2023
0,00 € Edita Minarovičová Obec Lozorno
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0172/2023
0,00 € Edita Minarovičová Obec Lozorno
31. Október 2023
Kúpna zmluva
109/2023
13 950,00 € Obec Lozorno Daniela Matúšková
30. Október 2023
Kúpna zmluva
108/2023
6 120,00 € Obec Lozorno Kiňová Margita
27. Október 2023
Zámenná zmluva
106/2023
0,00 € Obec Lozorno Kubík Michal
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0166/2023
0,00 € Ľubica Bačková Obec Lozorno