Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
44/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Rovinka
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
45/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rovinka
4. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
38/2024
0,00 € Street Production s.r.o. Obec Rovinka
4. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme
39/2024
0,00 € PROTETIKA, a.s. Obec Rovinka
4. Apríl 2024
Nájomná zmluva
40/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Rovinka
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
41/2024
0,00 € Anton Podmanický Obec Rovinka
4. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
42/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Rovinka
25. Marec 2024
Zmluva č. 324 0046 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
37/2024
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Rovinka
21. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez optickú sieť
36/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Rovinka
20. Marec 2024
Dohoda o vymáhaní peňažného nároku
34/2024
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
20. Marec 2024
Zmluva o reklame
35/2024
500,00 € Škôlka Hrášok s. r. o. Obec Rovinka
18. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
33/2024
0,00 € MADE spol. s r.o. Obec Rovinka
11. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
31/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Rovinka
11. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
32/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. Obec Rovinka
29. Február 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
29/2024
0,00 € P-MED, s. r. o. Obec Rovinka
27. Február 2024
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 23.12.2023 a Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 23.12.2023
28/2024
55 000,00 € ASWD, s. r. o. Obec Rovinka
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
26/2024
0,00 € Vojtech Černák Obec Rovinka
22. Február 2024
Dohoda o urovnaní
27/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Rovinka
21. Február 2024
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
25/2024
0,00 € Súkromná stredná odborná škola pedagogická Obec Rovinka
16. Február 2024
Zmluva o umeleckom výkone
18/2024
1 100,00 € Umenie v nás Obec Rovinka