Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
60/2024
0,00 € Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Dunajská Lužná Obec Rovinka
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
61/2024
0,00 € Športový tím Tri 2 Fly o. z. Obec Rovinka
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
62/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Rovinka
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
58/2024
0,00 € PS AgroLovec Obec Rovinka
9. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX
53/2024
0,00 € SEPTEMBER o.z. Obec Rovinka
9. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
54/2024
0,00 € Oľga Javorková Obec Rovinka
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
55/2024
0,00 € My Sport Academy Obec Rovinka
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
56/2024
0,00 € Karate Klub Rovinka Obec Rovinka
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
57/2024
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dunajská Lužná Obec Rovinka
2. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
51/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Rovinka
2. Máj 2024
Zmluva o dielo
52/2024
2 383 055,12 € BeMiCon s.r.o. Obec Rovinka
22. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nehnuteľných a hnuteľných vecí
49/2024
0,00 € Telovýchovná jednota Rovinka Obec Rovinka
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
50/2024
0,00 € Telovýchovná jednota Rovinka Obec Rovinka
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
46/2024
0,00 € M - GASTRO s. r. o. Obec Rovinka
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
47/2024
0,00 € Oľga Tuchyňová Obec Rovinka
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
48/2024
0,00 € Lýdia Hargašová Obec Rovinka
11. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
43/2024
0,00 € Súkromná stredná odborná škola pedagogická Obec Rovinka
11. Apríl 2024
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
44/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Rovinka
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
45/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rovinka
4. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
38/2024
0,00 € Street Production s.r.o. Obec Rovinka