Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Zmluva o dielo č. 60/2023 "Projekt Town Twinning"
209/2023
1 500,00 € VT Project & Consulting s.r.o. Mesto Sládkovičovo
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
698 HM 2023/2/00660
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Bögiová
18. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/GA/0499 o poskytnutí grantu
207/2023
10 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Sládkovičovo
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
699 HM 2023/2/00372
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Bögiová
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
700 HM 2023/1/00682
35,00 € Mesto Sládkovičovo Attila Varjú
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
701 HM 2023/2/00211
35,00 € Mesto Sládkovičovo Attila Varjú
12. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
697 HM 2023/2/00947
35,00 € Mesto Sládkovičovo Annamária Koczánová
11. September 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/4 na opakovaný nájom č. 3
205/2023
344,42 € Iveta Lukovičová Mesto Sládkovičovo
11. September 2023
Zmluva o spolupráci
206/2023
10 000,00 € JKL production, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
11. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
696 HM 2023/2/00131
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Augustínová
7. September 2023
Nájom hrobového miesta
695 HM 2023/2/00133
35,00 € Mesto Sládkovičovo Magdaléna Kramaricsová
5. September 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností
204/2023
0,00 € MATEO GROUP s.r.o., ACTIVITY MEDIA, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_265 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
200/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_674 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
201/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_084 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
202/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Nájomná zmluva
203/2023
1,00 € Základná škola s materskou školou S. Petőfiho s vjm Mesto Sládkovičovo
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023 Obstaranie IKT
199/2023
9 727,20 € MAXNETWORK s.r.o. Mesto Sládkovičovo
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
693 HM 2023/2/00408
35,00 € Mesto Sládkovičovo Rudolf Holub
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
694 HM 2023/2/00826
35,00 € Mesto Sládkovičovo Elena Blašková
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M502-431-16 zo dňa 16.06.2020
196/2023
393 189,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava Mesto Sládkovičovo