Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/3 na opakovaný nájom č. 3
165/2022
324,42 € Mesto Sládkovičovo Júlia Ramić
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/4 na opakovaný nájom č. 1
166/2022
339,42 € Mesto Sládkovičovo Iveta Lukovičová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/15 na opakovaný nájom č. 2
167/2022
279,42 € Mesto Sládkovičovo Adriana Skukáleková
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/7 na opakovaný nájom č. 1
168/2022
329,42 € Mesto Sládkovičovo Alojz Zelník
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/8 na opakovaný nájom č. 2
169/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Oto Horáček
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/9 na opakovaný nájom č. 2
170/2022
289,42 € Mesto Sládkovičovo Renata Hollósyová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/12
173/2022
274,42 € Mesto Sládkovičovo Čanová Katarína
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/11 na opakovaný nájom č. 2
172/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Imrich Szabó
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/10 na opakovaný nájom č. 2
171/2022
202,74 € Mesto Sládkovičovo Anna Kürthyová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/13 na opakovaný nájom č. 2
174/2022
304,42 € Mesto Sládkovičovo Vincent Kuki
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/14 na opakovaný nájom č. 5
175/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Nedecký
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/207/7 na opakovaný nájom č. 2
176/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Walzerová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/1 na opakovaný nájom č. 5
177/2022
148,15 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Takácsová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/2 na opakovaný nájom č. 3
178/2022
237,74 € Mesto Sládkovičovo Andrea Kőrösiová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/3 na opakovaný nájom č. 5
179/2022
242,74 € Mesto Sládkovičovo Kurtinová Zuzana
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/4 na opakovaný nájom č. 5
180/2022
153,15 € Mesto Sládkovičovo Peter Hulín
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/5 na opakovaný nájom č. 2
181/2022
188,15 € Mesto Sládkovičovo Štefan Barcúch
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/6 na opakovaný nájom č. 2
182/2022
242,74 € Mesto Sládkovičovo Ingrid Aliehová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/11 na opakovaný nájom č. 2
183/2022
252,74 € Mesto Sládkovičovo Tibor Karika
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/9 na opakovaný nájom č. 2
184/2022
158,15 € Mesto Sládkovičovo Iveta Šimoničová