Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
708 HM 2023/2/00001
100,00 € Mesto Sládkovičovo MVDr. Pavol Bartaloš
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
709 HM 2023/1/00957
15,00 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Kukiová
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
710 HM 2023/1/00574
35,00 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Kukiová
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
668 HM 2023/2/D0893
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Majerská
25. September 2023
Zmluva o dielo
213/2023
12 608,16 € Savingplus spol. s r.o. Mesto Sládkovičovo
25. September 2023
Kúpna zmluva
214/2023
119,00 € Mesto Sládkovičovo Jaeyeong Park, Bo Mi Park
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
704 HM 2023/2/00974
15,00 € Mesto Sládkovičovo Bc. Mária Chudá
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
705 HM 2023/2/C0103
15,00 € Mesto Sládkovičovo Magdaléna Csanakyová
21. September 2023
Kúpna zmluva
210/2023
69,62 € Mesto Sládkovičovo Petronela Horváthova
21. September 2023
Kúpna zmluva
211/2023
69,62 € Mesto Sládkovičovo Ing. Igor Horváth, Sládkovičovo
21. September 2023
Kúpna zmluva
212/2023
21 700,00 € Mesto Sládkovičovo Providentia, občianske združenie
19. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
702 HM 2023/1/00395
35,00 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Tóth
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb GPS monitoringu
208/2023
31,20 € QADRA PLUS s.r.o. Mesto Sládkovičovo
19. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
703 HM 2023/1/00410
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Tvarožek
19. September 2023
Zmluva o dielo č. 60/2023 "Projekt Town Twinning"
209/2023
1 500,00 € VT Project & Consulting s.r.o. Mesto Sládkovičovo
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
698 HM 2023/2/00660
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Bögiová
18. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/GA/0499 o poskytnutí grantu
207/2023
10 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Sládkovičovo
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
699 HM 2023/2/00372
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Bögiová
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
700 HM 2023/1/00682
35,00 € Mesto Sládkovičovo Attila Varjú
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
701 HM 2023/2/00211
35,00 € Mesto Sládkovičovo Attila Varjú