Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
22/2023
809,98 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
9. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
648 HM 2023/2/00053
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Péterváriová
7. Február 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/4 na opakovaný nájom č. 7
20/2023
314,42 € Mesto Sládkovičovo Martina Bosáková Hodúrová
6. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. A/2114/05/2010
15/2023
528,00 € Mesto Sládkovičovo TOPSET Solutions s.r.o.
6. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 204-19-016
16/2023
20,00 € Mesto Sládkovičovo CBC Slovakia s.r.o.
6. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 204-19-017
17/2023
20,00 € Mesto Sládkovičovo CBC Slovakia s.r.o.
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/3 na opakovaný nájom č. 7
18/2023
247,74 € Mesto Sládkovičovo Kurtinová Zuzana
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2023
19/2023
4 700,00 € Mesto Sládkovičovo Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
644 HM 2023/1/00430
35,00 € Mesto Sládkovičovo Margita Žáková
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
647 HM 2023/2/A0111
15,00 € Mesto Sládkovičovo Viktória Brezanská
1. Február 2023
Poistenie vozidiel MOJE AUTO
14/2023
731,76 € Mesto Sládkovičovo Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
639 HM 2023/2/00573
35,00 € Mesto Sládkovičovo Adela Kňazovičová
31. Január 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/5 na opakovaný nájom č. 7
13/2023
163,15 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Pavlíková
30. Január 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
12/2023
442,06 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
19. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
641 HM 2023/2/00912
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Kriška
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
645 HM 2023/2/00057
35,00 € Mesto Sládkovičovo Karol Ostrožanský
24. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
643 HM 2023/2/00935
40,00 € Mesto Sládkovičovo Ľubica Pagáčová
24. Január 2023
Návrh poistnej zmluve pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
11/2023
524,44 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
24. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
10/2023
252,45 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
23. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
642 HM 2023/2/00767
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viera Malinaričová