Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2023
Kúpna zmluva
186/2023
120,07 € Mesto Sládkovičovo Michal Hanik
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04050
174/2023
1 500,00 € Fond na podporu umenia Mesto Sládkovičovo
2. August 2023
Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 1/2023 Materiálno technické vybavenie
173/2023
0,00 € VAREZ INTERIER s.r.o., Unín Mesto Sládkovičovo
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej pôžičky
175/2023
300,00 € Mesto Sládkovičovo Žaneta Kukiová
1. August 2023
Zmluva o dielo
172/2023
34 264,32 € Ecoprogress s.r.o. Mesto Sládkovičovo
31. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/7 na opakovaný nájom č. 7
169/2023
294,42 € Oskar Lovászek Mesto Sládkovičovo
31. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/5 na opakovaný nájom č. 5
170/2023
222,74 € Daniel Szolga Mesto Sládkovičovo
31. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/8 na opakovaný nájom č. 5
171/2023
222,74 € Adriana Dienes Mesto Sládkovičovo
25. Júl 2023
Zmluva o dielo
167/2023
437 188,34 € Genesis pozemné stavby s.r.o. Mesto Sládkovičovo
25. Júl 2023
Mandátna zmluva č. 3/2023 Revitalizácia mestského parku v Sládkovičovo
168/2023
5 700,00 € Good House s.r.o. Mesto Sládkovičovo
21. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve pre umiestenie Z-BOXu
166/2023
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Mesto Sládkovičovo
20. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
686 HM 2023/2/00838
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Pišiová
19. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/5 na opakovaný nájom č. 5
165/2023
232,74 € Daniel Szolga Mesto Sládkovičovo
14. Júl 2023
Kúpna zmluva
164/2023
107,63 € Mesto Sládkovičovo Igor Hanik
13. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
685 HM 2023/2/00850
35,00 € Mesto Sládkovičovo Barbora Lenártová
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/2018 na opakovaný nájom bytu č. 2
162/2023
450,00 € Kollerová Iveta Mesto Sládkovičovo
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/2018 na opakovaný nájom bytu č. 2
163/2023
450,00 € Katarína Poláčeková Mesto Sládkovičovo
10. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
635 HM 2023/2/00489
15,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Čanová
11. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/16 na opakovaný nájom č. 4
160/2023
242,74 € Andrea Šeböková Mesto Sládkovičovo
11. Júl 2023
Kúpna zmluva
161/2023
69,62 € Mesto Sládkovičovo Natália Šípošová