Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/8 na opakovaný nájom č. 5
222/2022
202,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Alexandra Csanakyová
8. August 2022
Zmluva o umiestnení ochladzovača vody a poskytnutí dodávok stolovej vody.
223/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Róbert Horváth
8. August 2022
Zmluva o dielo
224/2022
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
601 HM 2022/1/01008
15,00 € Mesto Sládkovičovo Emil Kriška
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
602 HM 2022/2/00249
70,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Budaiová
3. August 2022
Nájomná zmluva č. 460-4-2022
214/2022
279,27 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Kristína Kovács
3. August 2022
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
213/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
215/2022
100,00 € Mesto Sládkovičovo Denný stacionár Naše stacko
1. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
600 HM 2022/2/C0021
20,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Tóthová
1. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 4
211/2022
207,74 € Mesto Sládkovičovo Arpád Hrotko
1. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/6 na opakovaný nájom č. 4
212/2022
182,74 € Mesto Sládkovičovo Erika Blahová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/9
198/2022
314,42 € Mesto Sládkovičovo Nikolas Benedék
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/8 na opakovaný nájom č. 5
199/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Daniš
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/13 na opakovaný nájom č. 1
200/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Nikoleta Nagyová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/14 na opakovaný nájom č. 2
201/2022
237,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Monika Danová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/15 na opakovaný nájom č. 1
202/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Andrea Dovalová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 2
203/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Ivan Madro
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/12 na opakovaný nájom č. 2
205/2022
264,42 € Mesto Sládkovičovo Attila Srejner
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/11 na opakovaný nájom č. 6
204/2022
324,42 € Mesto Sládkovičovo Silvia Gálová
27. Júl 2022
Mandátna zmluva č. 1/2022. Dodávka služieb stavebného dozoru.
206/2022
11 820,00 € Mesto Sládkovičovo RTL Invest Slovakia s.r.o.