Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
696 HM 2023/2/00131
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Augustínová
7. September 2023
Nájom hrobového miesta
695 HM 2023/2/00133
35,00 € Mesto Sládkovičovo Magdaléna Kramaricsová
5. September 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností
204/2023
0,00 € MATEO GROUP s.r.o., ACTIVITY MEDIA, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_265 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
200/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_674 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
201/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_084 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
202/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Nájomná zmluva
203/2023
1,00 € Základná škola s materskou školou S. Petőfiho s vjm Mesto Sládkovičovo
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023 Obstaranie IKT
199/2023
9 727,20 € MAXNETWORK s.r.o. Mesto Sládkovičovo
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
693 HM 2023/2/00408
35,00 € Mesto Sládkovičovo Rudolf Holub
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
694 HM 2023/2/00826
35,00 € Mesto Sládkovičovo Elena Blašková
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M502-431-16 zo dňa 16.06.2020
196/2023
393 189,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava Mesto Sládkovičovo
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
197/2023
700,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Dolnozemský evanjelik
18. August 2023
Zmluva uzatvorená v zmysle § 591 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka z. č. 513/1991 Zb.
198/2023
370,00 € MODEZ s.r.o. Mesto Sládkovičovo
17. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
692 HM 2023/2/C0187
15,00 € Mesto Sládkovičovo Michaela Weiszová
13. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
676 HM 2023/2/00659
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Kissová
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
691 HM 2023/2/C0122
15,00 € Mesto Sládkovičovo Alexander Cuprák
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
194/2023
265,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenský zväz záhradkárov, MO Sládkovičovo
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
195/2023
30 000,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Sládkovičovo
14. August 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023 Edukačné pomôcky a hračky
192/2023
4 828,20 € NOMIland s.r.o. Mesto Sládkovičovo
14. August 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 6
193/2023
222,74 € Arpád Hrotko Mesto Sládkovičovo