Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/14 na opakovaný nájom č. 2
201/2022
237,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Monika Danová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/15 na opakovaný nájom č. 1
202/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Andrea Dovalová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 2
203/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Ivan Madro
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/12 na opakovaný nájom č. 2
205/2022
264,42 € Mesto Sládkovičovo Attila Srejner
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/11 na opakovaný nájom č. 6
204/2022
324,42 € Mesto Sládkovičovo Silvia Gálová
27. Júl 2022
Mandátna zmluva č. 1/2022. Dodávka služieb stavebného dozoru.
206/2022
11 820,00 € Mesto Sládkovičovo RTL Invest Slovakia s.r.o.
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/11 na opakovaný nájom č. 1
207/2022
170,95 € Mesto Sládkovičovo Vincent Kuki
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/8 na opakovaný nájom č. 2
208/2022
205,25 € Mesto Sládkovičovo Oto Horáček
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/6 na opakovaný nájom č. 2
209/2022
220,95 € Mesto Sládkovičovo Roman Bobál
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 2
210/2022
200,25 € Mesto Sládkovičovo Ivan Madro
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 1
145/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Skukálek
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/3 na opakovaný nájom č. 5
146/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Helga Schreiberová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/4 na opakovaný nájom č. 1
147/2022
163,15 € Mesto Sládkovičovo Edita Kovácsová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/5 na opakovaný nájom č. 6
148/2022
163,15 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Pavlíková
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/6 na opakovaný nájom č. 4
149/2022
182,70 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Katona
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/7 na opakovaný nájom č. 2
150/2022
217,74 € Mesto Sládkovičovo Ivan Pelec
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/12 na opakovaný nájom č. 2
151/2022
277,74 € Mesto Sládkovičovo Nagyová Gertrúda
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/9 na opakovaný nájom č. 1
152/2022
163,15 € Mesto Sládkovičovo Eva Halászová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/10 na opakovaný nájom č. 6
153/2022
148,15 € Mesto Sládkovičovo Nagyová Miloslava
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/11 na opakovaný nájom č. 1
154/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Vincent Kuki