Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
195/2023
30 000,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Sládkovičovo
14. August 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023 Edukačné pomôcky a hračky
192/2023
4 828,20 € NOMIland s.r.o. Mesto Sládkovičovo
14. August 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 6
193/2023
222,74 € Arpád Hrotko Mesto Sládkovičovo
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
687 HM 2023/2/C0001
35,00 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Dovalovszký
11. August 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
190/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Mesto Sládkovičovo
11. August 2023
Nájomná zmluva č. 460-1-2023
191/2023
507,58 € Adrián Peter Hornáček Mesto Sládkovičovo
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
690 HM 2023/2/00085
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Guizonová
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. GPZ23_09
189/2023
1 775,00 € Pontis n.o. Mesto Sládkovičovo
22. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
671 HM 2023/2/00406
35,00 € Mesto Sládkovičovo František Kleiner
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
688 HM 2023/2/C0097
15,00 € Mesto Sládkovičovo Dana Balážová
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
689 HM 2023/1/01137
15,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Kuki
8. August 2023
Zmluva o spotrebnom úvere
187/2023
24 120,00 € ČSOB Leasing, a.s. Mesto Sládkovičovo
8. August 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 34/2023 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.
188/2023
694 492,61 € Genesis pozemné stavby s.r.o. Mesto Sládkovičovo
3. August 2023
Kúpna zmluva
176/2023
101,24 € Mesto Sládkovičovo Dominik Gál
3. August 2023
Kúpna zmluva
177/2023
107,63 € Mesto Sládkovičovo Jozef Slaminka
3. August 2023
Kúpna zmluva
178/2023
113,32 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Pelecová
3. August 2023
Kúpna zmluva
181/2023
101,24 € Mesto Sládkovičovo Marián Brunner
3. August 2023
Kúpna zmluva
180/2023
109,41 € Mesto Sládkovičovo Adam Pipíš
3. August 2023
Kúpna zmluva
179/2023
97,69 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Hruška
3. August 2023
Kúpna zmluva
182/2023
110,12 € Mesto Sládkovičovo Švihran Michal, Švihran Maroš