Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 404/206/1 na opakovaný nájom č. 5
44/2024
232,74 € Ivana Lachatová Mesto Sládkovičovo
18. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 404/205/13 na opakovaný nájom č. 4
45/2024
252,74 € Silvester Sárközi Mesto Sládkovičovo
15. Marec 2024
Zmluva o uskutočnení vystúpenie
38/2024
0,00 € Mesto Sládkovičovo Mestské divadlo Trenčín - MDT, o.z.
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
37/2024
3 000,00 € Mesto Sládkovičovo Csemadok Základná organizácia Sládkovičovo
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
36/2024
1 800,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Divadelný súbor Hahota - Színjátszó csoport
14. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
790 HM 2024/2/00354
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ľudmila Pastoriková
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
32/2024
400,00 € Mesto Sládkovičovo Miestny odbor Matice slovenskej Sládkovičovo
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
33/2024
240,00 € Mesto Sládkovičovo Miestny odbor Matice slovenskej Sládkovičovo
12. Marec 2024
Mandátna zmluva
34/2024
0,00 € ANSVO Bratislava, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
12. Marec 2024
Mandátna zmluva
35/2024
0,00 € ANSVO Bratislava, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
759 HM 2024/1/01152
35,00 € Mesto Sládkovičovo Kornel Somogyi
13. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
785 HM 2024/1/G0618
15,00 € Mesto Sládkovičovo Richard Csanaky
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 204-24-015
31/2024
0,00 € CBC Slovakia s.r.o. Mesto Sládkovičovo
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
28/2024
2 000,00 € BD-production, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
1. Marec 2024
Rámcová zmluva o dielo
29/2024
0,00 € Komingstav s.r.o., Gáň Mesto Sládkovičovo
1. Marec 2024
Zmluva o nájme reklamnej plochy
30/2024
1 000,00 € 1. day s.r.o. Mesto Sládkovičovo
22. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
627 HM 2024/1/00665
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ľudmila Ostererová
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
781 HM 2024/1/01016
35,00 € Mesto Sládkovičovo Hermína Zelmanová
27. Február 2024
Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy
27/2024
0,00 € Mesto Sládkovičovo Varga Ferdinand, Vargová Anna
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
789 HM 2024/2/D0900
15,00 € Mesto Sládkovičovo Hermína Zelmanová