Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
99/2022
700,00 € Mesto Sládkovičovo Adrian Hollósy
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/16 na opakovaný nájom č. 2
100/2022
299,42 € Mesto Sládkovičovo Štefan Horváth
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/13 na opakovaný nájom č. 2
101/2022
252,74 € Mesto Sládkovičovo Silvester Sárközi
3. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
583 HM 2022/2/C0186
15,00 € Mesto Sládkovičovo Klaudia Fóková
3. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
584 HM 2023/1/00804
15,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Chovancová
7. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
585 HM 2022/1/01215
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Brestak
8. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
586 HM 2022/2/00175
35,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Kirpálová
8. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
587 HM 2022/2/00661
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Hrbán
9. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
588 HM 2022/2/00107
35,00 € Mesto Sládkovičovo Silvester Lancz
10. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2020
102/2022
357,08 € Mesto Sládkovičovo Laurand Trade, s.r.o.
10. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
103/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Šaliga s.r.o.
13. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
104/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Slovak Telekom a.s.
13. Jún 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
105/2022
1,00 € Mesto Sládkovičovo Packeta Slovakia s.r.o.
14. Jún 2022
Zmluva o dielo
106/2022
450,00 € Mesto Sládkovičovo Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.
14. Jún 2022
Zmluva
107/2022
50,00 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Silvia Michaleková
14. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
589 HM 2022/1/00039
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alena Somogyiová
15. Jún 2022
Zmluva
108/2022
50,00 € Mesto Sládkovičovo Ervin Červenka
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
590 HM 2022/2/00546
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Töröková
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
591 HM 2022/2/00163
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Tóthová
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
592 HM 2022/2/00382
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Tóthová