Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Zmluva o bežnom účte na dotácie
26/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo VÚB, a.s.
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
24/2023
300,00 € Mesto Sládkovičovo Spojená škola
17. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
650 HM 2023/2/00484
35,00 € Mesto Sládkovičovo Edita Schäfferová
17. Február 2023
Zmluva o dielo
25/2023
19 247,27 € Mesto Sládkovičovo Technické služby Sládkovičovo
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
649 HM 2023/2/00478
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Schillerová
15. Február 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/5 na opakovaný nájom č. 7
23/2023
304,42 € Mesto Sládkovičovo Tibor Fehér
12. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
636 HM 2023/1/00235
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Ladislav Kapuca
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
580 HM 2023/2/00316
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viliam Kovács
10. Február 2023
Mandátna zmluva č. 1/2023 Stavebný dozor - Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu
21/2023
7 500,00 € Mesto Sládkovičovo Komingstav s.r.o., Gáň
10. Február 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
22/2023
809,98 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
9. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
648 HM 2023/2/00053
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Péterváriová
7. Február 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/4 na opakovaný nájom č. 7
20/2023
314,42 € Mesto Sládkovičovo Martina Bosáková Hodúrová
6. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. A/2114/05/2010
15/2023
528,00 € Mesto Sládkovičovo TOPSET Solutions s.r.o.
6. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 204-19-016
16/2023
20,00 € Mesto Sládkovičovo CBC Slovakia s.r.o.
6. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 204-19-017
17/2023
20,00 € Mesto Sládkovičovo CBC Slovakia s.r.o.
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/3 na opakovaný nájom č. 7
18/2023
247,74 € Mesto Sládkovičovo Kurtinová Zuzana
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2023
19/2023
4 700,00 € Mesto Sládkovičovo Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
644 HM 2023/1/00430
35,00 € Mesto Sládkovičovo Margita Žáková
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
647 HM 2023/2/A0111
15,00 € Mesto Sládkovičovo Viktória Brezanská
1. Február 2023
Poistenie vozidiel MOJE AUTO
14/2023
731,76 € Mesto Sládkovičovo Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.