Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 2023191201
269/2023
26 020,80 € Fidelity Trade, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
22. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov. Poistka číslo: 6829893987
270/2023
420,38 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
20. December 2023
Nájomná zmluva
267/2023
2 260,00 € TP stavby s.r.o. Mesto Sládkovičovo
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
763 HM 2023/2/00976
30,00 € Mesto Sládkovičovo Jana Pelecová
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
762 HM 2023/2/00975
30,00 € Mesto Sládkovičovo Jana Pelecová
20. December 2023
Zmluva o dielo "Vybudovanie spevnených plôch pre Materskú školu Fučíkova v meste Sládkovičovo".
268/2023
50 421,67 € Technické služby Sládkovičovo Mesto Sládkovičovo
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
761 HM 2023/1/00761
35,00 € Mesto Sládkovičovo Rozália Takácsová
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
758 HM 2023/2/C0189
35,00 € Mesto Sládkovičovo Pavol Pócs
7. December 2023
Zmluva č. 264/2023 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre umiestnenie infraštruktúry
264/2023
0,00 € GreenWay Infrastructure s.r.o. Mesto Sládkovičovo
7. December 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/7 na opakovaný nájom č. 3
265/2023
334,42 € Alojz Zelník Mesto Sládkovičovo
7. December 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/8 na opakovaný nájom č. 1
266/2023
294,42 € Viktor Nedoma a Radoslava Nedomová Mesto Sládkovičovo
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
757 HM 2023/2/00479
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Hollósy
5. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 150/2021 zo dňa 28.10.2021
261/2023
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mesto Sládkovičovo
22. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
752 HM 2023/2/00749
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Mosná
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
756 HM 2023/2/00966
15,00 € Mesto Sládkovičovo Bc. Mária Chudá
4. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo
260/2023
191 365,56 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Sládkovičovo
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
755 HM 2023/2/00203
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Lenártová
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
670 HM 2023/2/00350
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Pethő
28. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
257/2023
4 715,52 € Mesto Sládkovičovo DOXI, s.r. o.
30. November 2023
Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb "Obstaranie a montáž vzduchotechniky"
258/2023
125 284,44 € Technické služby Sládkovičovo Mesto Sládkovičovo