Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o zabezpečení odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko
259/2023
0,00 € AUTOVRAKOVISKO s.r.o. Mesto Sládkovičovo
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
754 HM 2023/2/00662
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Kováčová
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
598 HM 2023/2/00517
35,00 € Mesto Sládkovičovo Sylvia Cichová
23. November 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/15 na opakovaný nájom č. 3
254/2023
284,42 € Andrea Dovalová Mesto Sládkovičovo
23. November 2023
Nájomná zmluva č. 02/2018 na opakovaný nájom bytu č. 3
255/2023
465,00 € Kollerová Iveta Mesto Sládkovičovo
23. November 2023
Nájomná zmluva č. 01/2018 na opakovaný nájom bytu č. 3
256/2023
465,00 € Katarína Poláčeková Mesto Sládkovičovo
23. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
753 HM 2023/2/00637
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ivona Kabilová
22. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
750 HM 2023/2/00917
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Rekeňová
22. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
751 HM 2023/2/C0018
15,00 € Mesto Sládkovičovo Edita Csadiová
22. November 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 550 9001215 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
252/2023
621,36 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
22. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
253/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Mesto Sládkovičovo
21. November 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 550 9001213 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
251/2023
420,38 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
21. November 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 550 9001214 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
250/2023
861,52 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
16. November 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/6 na opakovaný nájom č. 4
245/2023
242,74 € Ingrid Aliehová Mesto Sládkovičovo
16. November 2023
Dohoda č. 23/05/010/38
244/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta Mesto Sládkovičovo
16. November 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/18
248/2023
232,74 € Alexander Kondé Mesto Sládkovičovo
16. November 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/11
249/2023
284,42 € Vajdáková Silvia Mesto Sládkovičovo
15. November 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 5509001210
246/2023
350,45 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
749 HM 2023/2/00112
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Luciak
15. November 2023
Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 1/2022 Zdravotnícka technika a vybavenie pre CIZS Sládkovičovo
247/2023
0,00 € Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Mesto Sládkovičovo