Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
639 HM 2023/2/00573
35,00 € Mesto Sládkovičovo Adela Kňazovičová
31. Január 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/5 na opakovaný nájom č. 7
13/2023
163,15 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Pavlíková
30. Január 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
12/2023
442,06 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
19. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
641 HM 2023/2/00912
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Kriška
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
645 HM 2023/2/00057
35,00 € Mesto Sládkovičovo Karol Ostrožanský
24. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
643 HM 2023/2/00935
40,00 € Mesto Sládkovičovo Ľubica Pagáčová
24. Január 2023
Návrh poistnej zmluve pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
11/2023
524,44 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
24. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
10/2023
252,45 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
23. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
642 HM 2023/2/00767
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viera Malinaričová
23. Január 2023
Príloha k Zmluve o dodávke elektriny č. 1002/2022 - ZM 306/2022
9/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo MAGNA ENERGIA a.s.
20. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
8/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenská inovačná a energetická agentúra
19. Január 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/11 na opakovaný nájom č. 7
6/2023
329,42 € Mesto Sládkovičovo Silvia Gálová
19. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.
7/2023
213,30 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná a.s.
18. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
640 HM 2023/2/00124
35,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Csanaky
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
638 HM 2023/2/00217
35,00 € Mesto Sládkovičovo Rozália Rajnohová
17. Január 2023
Dodatok č 1 k zmluve o dielo č 289/2022
5/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
13. Január 2023
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
3/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Národná diaľničná spoločnosť a.s.
13. Január 2023
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
4/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo SkyToll, a.s., Bratislava
13. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
637 HM 2023/1/01153
35,00 € Mesto Sládkovičovo Kornel Somogyi
9. Január 2023
Dohoda o sprostredkovaní, vykonávaní úloh BOZP.
2/2023
400,00 € Mesto Sládkovičovo MR Concept s.r.o.