Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/9 na opakovaný nájom č. 2
184/2022
158,15 € Mesto Sládkovičovo Iveta Šimoničová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/13 na opakovaný nájom č. 5
187/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Jana Rekenyová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/16 na opakovaný nájom č. 2
186/2022
187,74 € Mesto Sládkovičovo Erika Balážová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/10
185/2022
168,15 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Jelínková
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/14
188/2022
163,15 € Mesto Sládkovičovo Jolana Pelecová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/07/15
189/2022
178,15 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Karika
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/20 na opakovaný nájom č. 1
190/2022
163,15 € Mesto Sládkovičovo Horváthová Monika
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/19 na opakovaný nájom č. 1
192/2022
173,15 € Mesto Sládkovičovo Katarína Reindlová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/18 na opakovaný nájom č. 2
191/2022
292,74 € Mesto Sládkovičovo Alojz Grunza
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/3 na opakovaný nájom č. 3
193/2022
279,42 € Mesto Sládkovičovo Katarína Čermáková
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/1 na opakovaný nájom č. 2
194/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Katarína Svobodová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/6 na opakovaný nájom č. 2
195/2022
272,74 € Mesto Sládkovičovo Roman Bobál
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/4 na opakovaný nájom č. 6
196/2022
314,42 € Mesto Sládkovičovo Martina Bosáková Hodúrová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/5 na opakovaný nájom č. 3
197/2022
309,42 € Mesto Sládkovičovo Daniel Szolga
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/9
198/2022
314,42 € Mesto Sládkovičovo Nikolas Benedék
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/8 na opakovaný nájom č. 5
199/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Daniš
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/13 na opakovaný nájom č. 1
200/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Nikoleta Nagyová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/14 na opakovaný nájom č. 2
201/2022
237,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Monika Danová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/15 na opakovaný nájom č. 1
202/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Andrea Dovalová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 2
203/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Ivan Madro