Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Zmluva o dielo
296/2022
150,00 € Mesto Sládkovičovo PaedDr. Mária Rusnáková
29. November 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/8 na opakovaný nájom č. 6
294/2022
202,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Alexandra Csanakyová
29. November 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/8
295/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Viktor Nedoma a Radoslava Nedomová
24. November 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
292/2022
442,06 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
24. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
628 HM 2022/2/00583
35,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Talamonová
24. November 2022
Prílohy k Zmluve o dielo č. 289/2022
293/2022 - ZM 289/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
23. November 2022
Nájomná zmluva č. 02/2018
287/2022
215,00 € Mesto Sládkovičovo Kollerová Iveta
23. November 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/18 na opakovaný nájom č. 2
288/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Vajdáková Silvia
23. November 2022
Zmluva o dielo č. 289 Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove
289/2022
201 506,89 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
23. November 2022
Kúpna zmluva
290/2022
100,00 € Mesto Sládkovičovo Varga Ferdinand, Vargová Anna
23. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti vzdelávania
291/2022
1 480,00 € Mesto Sládkovičovo Úrad vlády Slovenskej republiky
22. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
626 HM 2022/2/00464
35,00 € Mesto Sládkovičovo Renáta Czafiková
21. November 2022
Dohoda o odstúpení a ukončení Zmluvy o dielo č. 251/2022 "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo".
286/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo INVEX spol. s r.o., Trnava
18. November 2022
Nájomná zmluva č. 01/2018 na opakovaný nájom č. 2
285/2022
215,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Poláčeková
16. November 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022 Zdravotnícka technika a vybavenie pre CIZS Sládkovičovo
283/2022
191 860,44 € Mesto Sládkovičovo Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o.
16. November 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/7 na opakovaný nájom č. 2
284/2022
334,42 € Mesto Sládkovičovo Alojz Zelník
15. November 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/1 na opakovaný nájom č. 6
282/2022
153,15 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Takácsová
14. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
625 HM 2022/2/C0121
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Schillerová
14. November 2022
Zmluva o dielo, Kanalizácia Nový dvor
281/2022
152 490,60 € Savingplus spol. s r.o. Mesto Sládkovičovo
11. November 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
279/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenský plynárenský priemysel a.s.