Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
734 HM 2023/1/00620
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ľubomír Tancer
31. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
231/2023
3 500,00 € Mesto Sládkovičovo KK Slavoj Sládkovičovo
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021-003660
232/2023
885 432,81 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Sládkovičovo
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
719 HM 2023/2/00352
15,00 € Mesto Sládkovičovo Erik Jankulár
26. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
739 HM 2023/2/C0079
15,00 € Mesto Sládkovičovo Július Šido
25. Október 2023
Zmluva o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
230/2023
235,52 € Mesto Sládkovičovo ZOS Krajné, n.o.
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
736 HM 2023/2/00228
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Mészárosová
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
737 HM 2023/1/00631
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Mészárosová
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
735 Dodatok k 737 HM 2023/2/C0172
20,00 € Mesto Sládkovičovo Edita Lehocká
23. Október 2023
Zmluva na externý projektový manažment
229/2023
12 000,00 € VT Project & Consulting s.r.o. Mesto Sládkovičovo
19. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
733 HM 2023/2/00736
35,00 € Mesto Sládkovičovo Klaudia Horváthová
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
732 HM 2023/2/00287
35,00 € Mesto Sládkovičovo Martina Šurnovská
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
730 HM 2023/2/00434
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jaroslava Jakubová
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
731 HM 2023/2/00800
35,00 € Mesto Sládkovičovo Milan Krivošek
13. Október 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/13 na opakovaný nájom č. 3
227/2023
294,42 € Nikoleta Nagyová Mesto Sládkovičovo
13. Október 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/10 na opakovaný nájom č. 7
226/2023
212,74 € Iveta Farkašová Mesto Sládkovičovo
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
228/2023
1 500,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Ponvagli
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
729 HM 2023/1/00889
15,00 € Mesto Sládkovičovo Andrea Körösiová
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
727 HM 2023/2/C0172
15,00 € Mesto Sládkovičovo Edita Lehocká
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
728 HM 2023/2/C0188
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ján Németh