Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/10 na opakovaný nájom č. 5
221/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Iveta Farkašová
8. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/8 na opakovaný nájom č. 5
222/2022
202,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Alexandra Csanakyová
8. August 2022
Zmluva o umiestnení ochladzovača vody a poskytnutí dodávok stolovej vody.
223/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Róbert Horváth
8. August 2022
Zmluva o dielo
224/2022
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
225/2022
3 500,00 € Mesto Sládkovičovo KK Slavoj Sládkovičovo
10. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/2
226/2022
207,74 € Mesto Sládkovičovo Kristína Csadiová
10. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/7 na opakovaný nájom č. 5
227/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Oskar Lovászek
10. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/7 na opakovaný nájom č. 6
228/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Oskar Lovászek
10. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 404/205/8 na opakovaný nájom č. 3
229/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Adriana Dienes
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
603 HM 2022/2/00215
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Antaleková
23. August 2022
Mandátna zmluva
231/2022
300,00 € Mesto Sládkovičovo JUDr. Peter Peružek, s.r.o.
23. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/5 na opakovaný nájom č. 4
232/2022
309,42 € Mesto Sládkovičovo Daniel Szolga
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 5
233/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Arpád Hrotko
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/4 na opakovaný nájom č. 2
234/2022
344,42 € Mesto Sládkovičovo Iveta Lukovičová
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/6 na opakovaný nájom č. 5
235/2022
192,74 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Katona
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/19 na opakovaný nájom č. 2
236/2022
183,15 € Mesto Sládkovičovo Katarína Reindlová
30. August 2022
Zmluva o dielo
237/2022
1 700,00 € Mesto Sládkovičovo Ozvučíme s.r.o.
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
604 HM 2026/2/00901
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Krišková
2. September 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-112
239/2022
272 799,00 € Mesto Sládkovičovo Fond na podporu športu, Bratislava
6. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
605 HM 2022/1/00229
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mikuláš Platthy