Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
310/2022
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sládkovičovo
19. December 2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/060/47
309/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo UPSVaR Galanta
16. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1002/2022
306/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo MAGNA ENERGIA a.s.
16. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1002/2022
307/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo MAGNA ENERGIA a.s.
16. December 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
308/2022
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Divadlo komédie
14. December 2022
Kúpna zmluva č. 304/2022
304/2022
500,00 € Mesto Sládkovičovo Martina Forróová,
14. December 2022
Zmluva o spolupráci
305/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Citrón s.r.o.
13. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
634 HM 2022/2/C0017
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Miklóšová
12. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
633 HM 2022/1/00926
30,00 € Mesto Sládkovičovo Ivan Šafárik
12. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
303/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. December 2022
Nájomná zmluva č. 405/27/15 na opakovaný nájom č. 6
300/2022
178,15 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Karika
9. December 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/13 na opakovaný nájom č. 6
301/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Jana Rekenyová
9. December 2022
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
302/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Mestské divadlo Trenčín - MDT, o.z.
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
632 HM 2022/2/00076
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Schillerová
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
629 HM 2022/1/00290
12,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Gollvitzerová
7. December 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/12 na opakovaný nájom č. 1
298/2022
274,42 € Mesto Sládkovičovo Čanová Katarína
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
630 HM 2022/1/00548
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Gollvitzerová
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
631 HM 2022/1/01240
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Gollvitzerová
7. December 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/9 na opakovaný nájom č. 1
299/2022
314,42 € Mesto Sládkovičovo Nikolas Benedék
1. December 2022
Zmluva č. 3/1000191996 o dodávke vody v verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
297/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.