Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/12 na opakovaný nájom č. 2
205/2022
264,42 € Mesto Sládkovičovo Attila Srejner
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/11 na opakovaný nájom č. 6
204/2022
324,42 € Mesto Sládkovičovo Silvia Gálová
27. Júl 2022
Mandátna zmluva č. 1/2022. Dodávka služieb stavebného dozoru.
206/2022
11 820,00 € Mesto Sládkovičovo RTL Invest Slovakia s.r.o.
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/11 na opakovaný nájom č. 1
207/2022
170,95 € Mesto Sládkovičovo Vincent Kuki
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/8 na opakovaný nájom č. 2
208/2022
205,25 € Mesto Sládkovičovo Oto Horáček
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/6 na opakovaný nájom č. 2
209/2022
220,95 € Mesto Sládkovičovo Roman Bobál
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 2
210/2022
200,25 € Mesto Sládkovičovo Ivan Madro
1. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
600 HM 2022/2/C0021
20,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Tóthová
1. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 4
211/2022
207,74 € Mesto Sládkovičovo Arpád Hrotko
1. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/6 na opakovaný nájom č. 4
212/2022
182,74 € Mesto Sládkovičovo Erika Blahová
3. August 2022
Nájomná zmluva č. 460-4-2022
214/2022
279,27 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Kristína Kovács
3. August 2022
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
213/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
215/2022
100,00 € Mesto Sládkovičovo Denný stacionár Naše stacko
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
601 HM 2022/1/01008
15,00 € Mesto Sládkovičovo Emil Kriška
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
602 HM 2022/2/00249
70,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Budaiová
8. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
216/2022
265,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenský zväz záhradkárov, MO Sládkovičovo
8. August 2022
Zmluva o dielo
218/2022
320,00 € Mesto Sládkovičovo Dušan Fóka
8. August 2022
Zmluva
217/2022
20,00 € Mesto Sládkovičovo Erika Križanová
8. August 2022
Zmluva o dielo
219/2022
200,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Folklórna skupina Dudváh
8. August 2022
Zmluva o dielo
220/2022
1 700,00 € Mesto Sládkovičovo Fun agency s.r.o.