Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
577 HM 2022/2/00880
35,00 € Mesto Sládkovičovo Paulína Lachatová
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
576 HM 2022/1/00883
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Kubačka
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
578 HM 2022/2/00675
35,00 € Mesto Sládkovičovo Vlasta Hírešová
19. Máj 2022
Zmluva o dielo
66/2022
360,00 € Mesto Sládkovičovo Lerox s.r.o.
20. Máj 2022
Kúpna zmluva
67/2022
2 400,00 € Mesto Sládkovičovo Eliáš Tibor, Eliášová Mária
20. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 460-1-2021
68/2022
158,34 € Mesto Sládkovičovo iSiete s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2019
69/2022
455,07 € Mesto Sládkovičovo abaWOOD s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-4-2020
70/2022
184,42 € Mesto Sládkovičovo BLACK WOLF, s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
71/2022
299,00 € Mesto Sládkovičovo Blanka Jasovská
20. Máj 2022
Dodatok č. 14 k Nájomnej zmluve
73/2022
342,13 € Mesto Sládkovičovo Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2019
72/2022
335,56 € Mesto Sládkovičovo 3P slúži Vám s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-1-2019
74/2022
37,17 € Mesto Sládkovičovo TRIPSY Distribution s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2017
75/2022
184,74 € Mesto Sládkovičovo JURMI AGRO s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2020
76/2022
39,43 € Mesto Sládkovičovo GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve
77/2022
507,58 € Mesto Sládkovičovo GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
78/2022
69,27 € Mesto Sládkovičovo H.M.M. Slovakia, s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve
80/2022
184,74 € Mesto Sládkovičovo Molnárová Kristína
20. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2021
79/2022
288,69 € Mesto Sládkovičovo pre Vás, s.r.o.
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
81/2022
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Dolnozemský evanjelik
23. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2017
82/2022
170,50 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Kristína Kovács