Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
68/2024
3 700,00 € JKL production, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
9. Apríl 2024
Mandátna zmluva
69/2024
1 800,00 € Barbora Javorková, Šaštín Stráže Mesto Sládkovičovo
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
794 HM 2024/2/C0171
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Horváthová
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
67/2024
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sládkovičovo
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
793 HM 2024/2/C0098
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Varga
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 405/207/9 na opakovaný nájom č. 4
59/2024
163,15 € Iveta Šimoničová Mesto Sládkovičovo
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 404/206/13 na opakovaný nájom č. 4
60/2024
304,42 € Vincent Kuki Mesto Sládkovičovo
3. Apríl 2024
Nájomná zmuva č. 404/206/16 na opakovaný nájom č. 4
61/2024
309,42 € Štefan Horváth Mesto Sládkovičovo
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 404/205/4 na opakovaný nájom č. 3
64/2024
168,15 € Edita Kovácsová Mesto Sládkovičovo
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 404/205/19 na opakovaný nájom č. 4
63/2024
218,15 € Tomáš Sabatovič Mesto Sládkovičovo
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 3
62/2024
232,74 € Miroslav Skukálek Mesto Sládkovičovo
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 404/206/8 na opakovaný nájom č. 4
65/2024
294,42 € Oto Horáček Mesto Sládkovičovo
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 404/205/17 na opakovaný nájom č. 4
66/2024
202,74 € Katarína Schreiberová Mesto Sládkovičovo
2. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.
58/2024
2 107,20 € Západoslovenská distribučná a.s. Mesto Sládkovičovo
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
791 HM 2024/2/00640
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Borošová
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
760 HM 2024/2/00740
35,00 € Mesto Sládkovičovo Brigita Trenknerová
28. Marec 2024
Zmluva č. 3240104
56/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Sládkovičovo
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2024
57/2024
21 600,00 € Mesto Sládkovičovo PROVIDENTIA
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
712 HM 2023/2/00564
35,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Horváthová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 404/206/10 na opakovaný nájom č. 4
54/2024
202,74 € Anna Kürthyová Mesto Sládkovičovo