Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
7/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Mesto Sládkovičovo
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
780 HM 2024/2/B0732
15,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Péter
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
779 HM 2024/1/01108
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ľubomír Candrák
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
775 HM 2024/2/00663
35,00 € Mesto Sládkovičovo Helena Siposová
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
776 HM 2024/2/00667
35,00 € Mesto Sládkovičovo Helena Siposová
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
777 HM 2024/2/00508
15,00 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Pelecová
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
778 HM 2024/2/00644
35,00 € Mesto Sládkovičovo Daniela Viselková
17. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
773 HM 2024/1/00616
35,00 € Mesto Sládkovičovo Barbora Sabatovičová
16. Január 2024
Nájomná zmluva č. 460-2-2023
6/2024
107,19 € GGSTAV s.r.o. Mesto Sládkovičovo
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
768 HM 2024/1/00251
15,00 € Mesto Sládkovičovo Zoltán Hupka
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
767 HM 2024/1/00257
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zoltán Hupka
15. Január 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. § 685 Občianskeho zákonníka, ktorá bola napísaná medzi zmluvnými stranami dňa 18.12.2023
5/2024
0,00 € TP stavby s.r.o. Mesto Sládkovičovo
11. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
766 HM 2024/2/00753
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ing. Jaroslav Boor
12. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo 5509001812 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
3/2024
666,70 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
12. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo 5509001811 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
4//2024
476,62 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
11. Január 2024
Zmluva o dielo. Obstaranie detského ihriska a oplotenia areálu MŠ v Sládkovičove
2/2024
36 536,24 € EH bau, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
8. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
765 HM 2024/2/C0147
15,00 € Mesto Sládkovičovo Fatima Jungová
8. Január 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov Poistka číslo: 6829894760
262/2023
350,45 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
8. Január 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov Poistka číslo: 6829893741
263/2023
621,36 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
8. Január 2024
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
1/2024
3 834,00 € dm drogerie markt, s.r.o. Mesto Sládkovičovo