Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
598 HM 2023/2/00517
35,00 € Mesto Sládkovičovo Sylvia Cichová
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
599 HM 2023/1/00894
35,00 € Mesto Sládkovičovo Sylvia Cichová
14. Júl 2022
Zmluva o dielo
126/2022
16 750,75 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
15. Júl 2022
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 460-1-2019
127/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo TRIPSY Distribution s.r.o.
15. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
128/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo 3P slúži Vám s.r.o.
15. Júl 2022
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve
129/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o.
15. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2020
130/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o.
15. Júl 2022
Dodatok č. 14 k Nájomnej zmluve
131/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Blanka Jasovská
15. Júl 2022
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2019
132/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo abaWOOD s.r.o.
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/17
133/2022
140,95 € Mesto Sládkovičovo Katarína Schreiberová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/1 na opakovaný nájom č. 5
134/2022
148,15 € Mesto Sládkovičovo Kapuca Ladislav
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/9 na opakovaný nájom č. 2
135/2022
200,25 € Mesto Sládkovičovo Renata Hollósyová
21. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
136/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná a.s.
21. Júl 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-052
137/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/12 na opakovaný nájom č. 2
138/2022
225,95 € Mesto Sládkovičovo Gertrúda Nagyová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 1
139/2022
180,95 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Skukálek
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/7 na opakovaný nájom č. 2
140/2022
155,95 € Mesto Sládkovičovo Ivan Pelec
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/14 na opakovaný nájom č. 1
143/2022
125,72 € Mesto Sládkovičovo Bianka Grunzová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/4 na opakovaný nájom č. 1
142/2022
95,72 € Mesto Sládkovičovo Edita Kovácsová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/15 na opakovaný nájom č. 2
141/2022
115,72 € Mesto Sládkovičovo Monika Ševčíková