Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2022
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 460-6-2019
109/2022
671,01 € Mesto Sládkovičovo SMART LOGISTICS s.r.o.
24. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
593 HM 2022/2/C0072
15,00 € Mesto Sládkovičovo Erika Chudá
27. Jún 2022
Nájom hrobového miesta
594 HM 2022/2/A0021
15,00 € Mesto Sládkovičovo Marianna Benešová
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2022
111/2022
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Evanjelický a.v. cirkevný zbor Sládkovičovo
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
112/2022
5 800,00 € Mesto Sládkovičovo Csemadok Základná organizácia Sládkovičovo
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
113/2022
1 800,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Divadelný súbor Hahota - Színjátszó csoport
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
595 HM 2022/2/A0110
15,00 € Mesto Sládkovičovo Zlatica Láncošová
1. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu
114/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo ROVAMI s.r.o.
4. Júl 2022
Dodatok č. 15 k Nájomnej zmluve
116/2022
32,18 € Mesto Sládkovičovo Detská organizácia Fénix
4. Júl 2022
Dodatok č. 18 k Nájomnej zmluve
117/2022
249,01 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
4. Júl 2022
Nájomná zmluva fč. 404/205/3 na opakovaný nájom č. 6
118/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Helga Schreiberová
4. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/16 na opakovaný nájom č. 3
119/2022
242,74 € Mesto Sládkovičovo Andrea Šeböková
4. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/10 na opakovaný nájom č. 1
120/2022
168,15 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Jelínková
6. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
121/2022
8 000,00 € Mesto Sládkovičovo JKL production, s.r.o.
6. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania
122/2022
4 800,00 € Mesto Sládkovičovo AMIRE Consulting s.r.o.
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
123/2022
89 880,00 € Mesto Sládkovičovo ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
124/2022
360,00 € Mesto Sládkovičovo Lerox s.r.o.
12. Júl 2022
Dodatok č. 1, reg. č. 87/2022-2060-3230-0162 k Zmluve o poskytnutí dotácie reg. č. 40/2020-2060-4210-0162 uzatvorenej dňa 27.10.2021
125/2022
11 205,25 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
596 HM 2022/2/00532
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Nagy
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
597 HM 2022/1/00340
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Rumanová