Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o dielo
26/2024
3 500,00 € Pavel Cicko Mesto Sládkovičovo
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
787 HM 2024/2/00144
35,00 € Mesto Sládkovičovo Peter Hrdlica
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
788 HM 2024/2/00477
35,00 € Mesto Sládkovičovo Vladimír Kopáčik
22. Február 2024
Nájomná zmluva č. 404/205/11 na opakovaný n
25/2024
222,74 € Vincent Kuki Mesto Sládkovičovo
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
21/2024
18 000,00 € Mesto Sládkovičovo Futbalový klub Slavoj Sládkovičovo
20. Február 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov Poistka číslo: 6830201327
22/2024
666,70 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
20. Február 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov Poistka číslo: 6830201212
23/2024
476,62 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
20. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z-302021AVZ7-1756/2021 zo dňa 14.10.2021
24/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava Mesto Sládkovičovo
19. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1002/2022
20/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sládkovičovo
14. Február 2024
Zmluva č. 16/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb - zariadenie denného stacionára neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2023
16/2024
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Denný stacionár Naše stacko
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
786 HM 2024/1/E0302
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ing. Mária Gubíniová
14. Február 2024
Návrh - Zmluvy o dielo č. 17/2024
17/2024
25 479,04 € Savingplus spol. s r.o. Mesto Sládkovičovo
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
18/2024
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Klobáskový klub Sládkovičovo
14. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri televíznom vysielaní
19/2024
300,00 € RTV KREA s.r.o., KREATIV GA spol. s r.o. Mesto Sládkovičovo
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
784 HM 2024/2/C0064
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Kocsisová
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
15/2024
5 000,00 € Mesto Sládkovičovo Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj
17. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
769 HM 2024/1/00337
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ing. Alexander Daloš
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní IT služieb č. 1/2024
14/2024
360,00 € Rudolf Lancz - LAVA graphic studio & IT Service Mesto Sládkovičovo
30. Január 2024
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo "Vybudovanie spevnených plôch pre Materskú školu Fučíkova v meste Sládkovičovo
13/2024
39 858,13 € Technické služby Sládkovičovo Mesto Sládkovičovo
29. Január 2024
Nájomná zmluva č. 405/208/4 na opakovaný nájom č. 8
12/2024
314,42 € Martina Bosáková Hodúrová Mesto Sládkovičovo