Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023 k Licenčnej zmluve
39/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Datalan a.s.
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
40/2023
16 000,00 € Mesto Sládkovičovo Futbalový klub Slavoj Sládkovičovo
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
657 HM 2023/2/00728
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Krátky
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
658 HM 2023/2/00729
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Krátky
3. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
655 HM 2023/2/00676
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Németh
28. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM 2023/2/00145
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Lizáková
1. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 34/2023 "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo".
34/2023
641 758,65 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. Mesto Sládkovičovo
1. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
654 HM 2023/2/C0083
15,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Kukiová
1. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
35/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
36/2023
200,00 € Mesto Sládkovičovo Miestny odbor Matice Slovenskej v Sládkovičove
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
37/2023
4 080,00 € Mesto Sládkovičovo Miestny odbor Matice Slovenskej v Sládkovičove
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
38/2023
320,00 € Mesto Sládkovičovo Miestny odbor Matice Slovenskej v Sládkovičove
10. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
623 HM 2023/1/00693
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Pšenková
28. Február 2023
Zmluva o prevode majetku do správy školy
33/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Spojená škola Sládkovičovo
28. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
653 HM 2023/2/C0102
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Zelinková
27. Február 2023
Zmluva o spolupráci
27/2023
1 791,80 € Mesto Sládkovičovo Divadlo MÚZA TEATRO, Malinovo
27. Február 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
28/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Tolerancia22 n.o., Trstice
27. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. oprávneného 221437-0170000327-VB
29/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná, a.s., a BLACK WOLF, s.r.o.
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2023
30/2023
1 500,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Ponvagli
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
31/2023
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Ponvagli