Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
766 HM 2024/2/00753
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ing. Jaroslav Boor
12. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo 5509001812 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
3/2024
666,70 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
12. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo 5509001811 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
4//2024
476,62 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
11. Január 2024
Zmluva o dielo. Obstaranie detského ihriska a oplotenia areálu MŠ v Sládkovičove
2/2024
36 536,24 € EH bau, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
8. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
765 HM 2024/2/C0147
15,00 € Mesto Sládkovičovo Fatima Jungová
8. Január 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov Poistka číslo: 6829894760
262/2023
350,45 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
8. Január 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov Poistka číslo: 6829893741
263/2023
621,36 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
8. Január 2024
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
1/2024
3 834,00 € dm drogerie markt, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
5. Január 2024
Nájomná zmluva č. 405/207/8 na opakovaný nájom č. 7
282/2023
202,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Alexandra Csanakyová
10. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
624 HM 2024/1/00278
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Pšenková
4. Január 2024
Nájomná zmluva č. č. 405/207/15
281/2023
178,15 € Mesto Sládkovičovo Diana Mraková
3. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
764 HM 2023/2/00883
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ivan Kriška
29. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov Poistka číslo: 6829893725
272/2023
861,52 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
29. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 150/2021 zo dňa 28.10.2021
273/2023
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mesto Sládkovičovo
29. December 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/14 na opakovaný nájom č. 4
274/2023
237,74 € Ing. Monika Danová Mesto Sládkovičovo
29. December 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/13 na opakovaný nájom č. 7
275/2023
212,74 € Jana Rekenyová Mesto Sládkovičovo
29. December 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/3 na opakovaný nájom č. 5
276/2023
324,42 € Júlia Ramić Mesto Sládkovičovo
29. December 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/12 na opakovaný nájom č. 2
277/2023
274,42 € Čanová Katarína Mesto Sládkovičovo
29. December 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/3 na opakovaný nájom č. 5
278/2023
279,42 € Katarína Čermáková Mesto Sládkovičovo
29. December 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/2 na opakovaný nájom č. 2
279/2023
207,74 € Kristína Csadiová Mesto Sládkovičovo