Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/18
248/2023
232,74 € Alexander Kondé Mesto Sládkovičovo
16. November 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/11
249/2023
284,42 € Vajdáková Silvia Mesto Sládkovičovo
15. November 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 5509001210
246/2023
350,45 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
749 HM 2023/2/00112
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Luciak
15. November 2023
Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 1/2022 Zdravotnícka technika a vybavenie pre CIZS Sládkovičovo
247/2023
0,00 € Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
706 HM 2023/1/00209
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ema Bondorová
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
748 HM 2023/1/00170
35,00 € Mesto Sládkovičovo Agáta Katonová
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
746 HM 2023/2/00243
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ružena Vargová
13. November 2023
Kúpna zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavanom bytovým domom
241/2023
110,12 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Ruman
13. November 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/1 na opakovaný nájom č. 7
242/2023
153,15 € Gabriela Takácsová Mesto Sládkovičovo
13. November 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/9 na opakovaný nájom č. 3
243/2023
183,15 € Eva Halászová Mesto Sládkovičovo
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
747 HM 2023/1/00764
35,00 € Mesto Sládkovičovo Brigita Trenknerová
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
745 HM 2023/1/E0239
15,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Voldánová
9. November 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/20
238/2023
163,15 € Arpád Hrotko Mesto Sládkovičovo
9. November 2023
Zmluva o úvere č. 722/CC/23
240/2023
850 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
9. November 2023
Zmluva o dielo
239/2023
450,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Szpevár
7. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
233/2023
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Evanjelický a.v. cirkevný zbor Sládkovičovo
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
741 HM 2023/2/00470
35,00 € Mesto Sládkovičovo Karol Hrbán ml.
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
744 HM 2023/2/00046
35,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Ferenczová
7. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Zmluvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62/59
234/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Sládkovičovo