Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla - Trio
298/2024
0,00 € Veolia Teplo Levice, s. r. o. Mesto Levice
28. Marec 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla - Poľná
299/2024
0,00 € Veolia Teplo Levice, s. r. o. Mesto Levice
28. Marec 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla -Pri Podlužianke 8
300/2024
0,00 € Veolia Teplo Levice, s. r. o. Mesto Levice
28. Marec 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla - Tekovská 6
301/2024
0,00 € Veolia Teplo Levice, s. r. o. Mesto Levice
28. Marec 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla - Perecká 41
302/2024
0,00 € Veolia Teplo Levice, s. r. o. Mesto Levice
28. Marec 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla - Perecká 40
303/2024
0,00 € Veolia Teplo Levice, s. r. o. Mesto Levice
27. Marec 2024
Poistná zmluva uchádzačov o zamestnanie č. 5190060365
274/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
26. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
200/2024
2 000,00 € Mesto Levice VIALE, s.r.o.
25. Marec 2024
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Levice pre rok 2024
261/2024
0,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto Levice
25. Marec 2024
Dohoda číslo : 24/15/054/27 - ,, Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN 2 "
262/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Mesto Levice
25. Marec 2024
Darovacia zmluva
228/2024
0,00 € Klaudia Murcinová Mesto Levice
22. Marec 2024
Dohoda na splácanie dlžnej sumy s plátkovým kalendárom
257/2024
0,00 € Mesto Levice Denisa Horváthová GOLT TRIO - SOLÁRIUM KADERNÍCTVO
22. Marec 2024
prevádzkovanie Hygienických zariadení na venčenie psov - servis a údržba Hygienických zariadení
258/2024
9 584,00 € ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. Mesto Levice
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí systému PROEBIZ JOSEPHINE a služieb s ním spojených
259/2024
4 620,00 € PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Mesto Levice
22. Marec 2024
Kúpna zmluva na kancelársky papier - EKS
260/2024
5 790,00 € Tibor Varga - TSV Papier Mesto Levice
21. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko
251/2024
0,00 € AUTOVRAKOVISKO, s.r.o. Mesto Levice
21. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.1220/2021
1139/2022
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Levice
21. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o účelovom úvere
253/2024
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Levice
21. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 1220/2021
255/2024
1 733 002,29 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Levice
19. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA O NÁJME OBYTNEJ MIESTNOSTI č. OSS-2974/2024
237/2024
0,00 € Mesto Levice Marcela Drážkovičová