Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/661
855/2023
65,60 € Mesto Levice Mária Kučerková
23. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb - Manažment údajov meta Levice
863/2023
0,00 € GlobalTel, a.s. Mesto Levice
22. August 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/414
693/2023
17,00 € Mesto Levice Zoltán Silva
22. August 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/474
695/2023
82,00 € Mesto Levice Eva Benčová
22. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
859/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Levice
21. August 2023
Nájom hrobového miesta č. MK/70
688/2023
38,00 € Mesto Levice Zoltán Korentsy
21. August 2023
Zmluva o poskyktovaní služieb - Manažment údajov mesta Levice
857/2023
149 844,00 € GlobalTel, a.s. Mesto Levice
17. August 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/201
44/2023
54,00 € Mesto Levice Zuzana Braunová
17. August 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/133
58/2023
168,00 € Mesto Levice Gabriela Novákiová
17. August 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/462
651/2023
82,00 € Mesto Levice František Morvai
17. August 2023
Nájom hrobového miesta č. RK4/4
671/2023
82,00 € Mesto Levice Ing. Eugen Wirth
17. August 2023
Nájom hrobového miesta č. CA/37
692/2023
38,00 € Mesto Levice Alžbeta Lišková
17. August 2023
Nájom hrobového miesta č. RK6/154/1
819/2023
0,00 € Mesto Levice Ing. Kvetoslava Foríšeková
17. August 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/132
820/2023
194,00 € Mesto Levice Ing. Kvetoslava Foríšeková
15. August 2023
Nájom hrobového miesta č. CA/114
31/2023
58,00 € Mesto Levice Vladimír Kováč
15. August 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/81
33/2023
54,00 € Mesto Levice Oto Pavlačič
15. August 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/473
740/2023
43,20 € Mesto Levice Mária Farkašová
15. August 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/201
747/2023
22,00 € RNDr. Ján Krtík Gabriel Dubovský
14. August 2023
Nájom hrobového miesta č. RK3/444
57/2023
110,00 € Mesto Levice Ing. Radoslav Lycius
14. August 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/467
489/2023
54,00 € Mesto Levice Božena Szabóová