Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-10326/2021
291/2022
0,00 € Mesto Levice Šejla Kardošová
8. Apríl 2022
Dodatok č. 4/2022 k nájomnej zmluve o nájme obytnej miestnosti 2335/2017
299/2022
0,00 € Mesto Levice Mária Sendreiová
8. Apríl 2022
Zmluva o uzavretí nájomnej zmluvy
286/2022/OSEM
0,00 € Mesto Levice Miroslava Maťová
12. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. EV8/27
295/2022
34,00 € Mesto Levice Mária Slobodníková
12. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. MSU9/182
296/2022
8,20 € Mesto Levice Mgr. Ivan Pompoš
12. Apríl 2022
Dohoda o ukončení nájmu
301/2022
0,00 € Mesto Levice Ing. Ján Hatala
12. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK6/258
285/2022
16,40 € Mesto Levice Anna Pidová
12. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. K3/675
302/2022
86,30 € Mesto Levice Františka Vondroušová
12. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. MS12/204
306/2022
27,00 € Mesto Levice Helena Velegová
12. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK1/6
303/2022
9,70 € Mesto Levice Štefan Alt
13. Apríl 2022
Neuvedené
304/2022
0,00 € Mesto Levice Akzent BigBoard, a.s.
13. Apríl 2022
Dodatok k NZ-nebyt.priestory
307/2022
0,00 € Mesto Levice Daniela Galgóciová jr.
13. Apríl 2022
Dohoda - ukončenie nájomnej zmluvy
309/2022
0,00 € Mesto Levice Alexander Pomozi
14. Apríl 2022
Dodatok k NZ-nebyt.priestory
308/2022
0,00 € Mesto Levice ROEZ, s.r.o.
14. Apríl 2022
Dohoda - ukončenie nájomnej zmluvy
310/2022
0,00 € Mesto Levice Alexander Pomozi
20. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. EV8/408
312/2022
25,20 € Mesto Levice Darina Baloghová
20. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. MS12/560
311/2022
41,00 € Mesto Levice Katarína Janovická
20. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. MS12/561
314/2022
82,00 € Mesto Levice Róbert Macho
20. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. K4/1131
315/2022
86,30 € Mesto Levice Ján Madarás
20. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/383
316/2022
0,00 € Mesto Levice Vojtech Kukučka