Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výpožičke
1094/2023
0,00 € Mesto Levice Regionálna rozvojová agentúra Levicko
7. November 2023
Zmluva o dielo
1095/2023
109 000,00 € Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. Mesto Levice
2. November 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/397
773/2023
54,00 € Mesto Levice Ing. Stanislav Péli
2. November 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/226
879/2023
54,00 € Mesto Levice Soňa Skokowska
2. November 2023
Nájom hrobového miesta č. MK/203
920/2023
38,00 € Mesto Levice Ľudovít Oršulík
2. November 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/410
1053/2023
24,60 € Mesto Levice Ondrej Pápay
2. November 2023
Frankovací stroj značky Neopost - systém DIAMOND
1058/2023
0,00 € Mesto Levice MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
2. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/557
1054/2023
0,00 € Mesto Levice Igor Szekeres
2. November 2023
Zmluva o pripojení objektu na pult centralizovanej ochrany MsPo
1062/2023
557,62 € Mesto Levice SAŠI s.r.o.
2. November 2023
Nájomná zmluva č. OSS - 8/2023
1063/2023
0,00 € Mesto Levice Tibor Mészáros
2. November 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/476
1051/2023
0,00 € Mesto Levice Ľudmila Tichá
2. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/406
408/2023
82,00 € Mesto Levice Alžbeta Krenčanová
2. November 2023
Nájomná zmluva č. OSO - 9431/2023
1064/2023
0,00 € Mesto Levice Anna Poliaková
2. November 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-9198/2023
1065/2023
0,00 € Mesto Levice Iveta Kakarová
2. November 2023
Nájomná zmluva č. OSS 9911/2023
1066/2023
0,00 € Mesto Levice Helena Rafael Svetlianska
2. November 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.: OSSO-10417/2022
1067/2023
993,00 € Mesto Levice Lucia Vargová
12. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1019/2023
5 940,00 € LUMA AUDIT s.r.o. Mesto Levice
23. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Pri Podlužianke 8
958/2023
363,46 € Mesto Levice Darina Balážová ODEKRA
31. Október 2023
Zmluva o dielo
1057/2023
15 952,50 € ABRIS - SK s.r.o. Mesto Levice
30. Október 2023
Dohoda o poskytnutí grantu č.58-07-2023-03
1055/2023
0,00 € Mesto Levice Nadácia Ekopolis