Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Chemická ochrana drevín
360/2024
30 000,00 € Agronova servis, s.r.o. Mesto Levice
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo
184/2024
21 814,61 € JK projekt, s.r.o. Mesto Levice
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok elektrických a bleskozvodových zariadení
252/2024
20 647,80 € Kotech sk s.r.o. Mesto Levice
10. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024
97/2024
0,00 € Helena Sakošová Mesto Levice
8. Apríl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA O NÁJME OBYTNEJ MIESTNOSTI č. OSS - 4920/2024
336/2024
0,00 € Mesto Levice Laura Balážová
8. Apríl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. OSS. 5045/2024
337/2024
0,00 € Mesto Levice Lujza Rožňováková
8. Apríl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. OSS - 8382/2023
339/2024
0,00 € Mesto Levice Eva Križanovičová
5. Apríl 2024
Dohoda o finančnom vyrovnaní
7/2024
58,26 € Ľudovít Kúcs Mesto Levice
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva
6/2024
29,13 € Ľudovít Kúcs Mesto Levice
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme majetku mesta
304/2024
540,00 € Mesto Levice Služby občanom mesta Levice, s. r. o. (SOM Levice)
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí
151/2024
0,00 € Obec Farná Mesto Levice
4. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta č. RK7/49
230/2024
0,00 € Mesto Levice Mgr. Mária Micheľová
4. Apríl 2024
Znluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí
330/2024
0,00 € Mesto Levice Mesto Krupina
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí
331/2024
0,00 € Mesto Levice Mestský úrad Žarnovica
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí
332/2024
0,00 € Mesto Levice Obec Velčice
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí
333/2024
0,00 € Mesto Levice Obec Topoľčianky
4. Apríl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. OSS - 12742/2023
334/2024
0,00 € Mesto Levice Jaroslav Sárközi
3. Apríl 2024
Dodatok č. 16 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
317/2024
0,00 € Mesto Levice Marta Báťová
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 1/004/2/2024
306/2024
435,60 € Mesto Levice Helena Valentová
21. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Junior
158/2024
873,72 € Mesto Levice Drahoslava Gažiová