Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. BCM23017 - kybernetická bezpečnosť
971/2023
10 800,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Levice
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - FortiAnalyzer + podpora
973/2023
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Levice
2. Október 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. PPS21024 - kybernetická bezpečnosť
974/2023
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Levice
19. September 2023
Dohoda o ukončení nájmu
936/2023
0,00 € Mesto Levice Mgr.Renáta Hansková - Detské jasle JASMIN
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - NH 13
943/2023
314,64 € Mesto Levice Jana Kmeťová
29. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
961/2023
0,00 € Mesto Levice Stredná odborná škola pedagogická
29. September 2023
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
963/2023
0,00 € Neuvedené KARATE KLUB Rudo Dojo, o.z.
28. September 2023
Nájom hrobového miesta č. K2/465
944/2023
90,00 € Mesto Levice Silvia Szabóová
27. September 2023
Dohoda č. 23/15/054/419 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
945/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
946/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
947/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
948/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
949/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
950/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
951/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
952/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
953/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
954/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
955/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
26. September 2023
Zmluva č. 2023 - KGR-POP3ZŠ-PKKE-155 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
940/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Levice