Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. K3/715
412/2023
0,00 € Mesto Levice Róbert Bútora
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-4259/2023
418/2023
0,00 € Mesto Levice Iveta Vokáčová
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-4777/2023
419/2023
0,00 € Mesto Levice Alica Almásiová
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. OSOO - 4260/2023
420/2023
0,00 € Mesto Levice Agnesa Róringerová
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-4666/92023
430/2023
0,00 € Mesto Levice Ingrid Viktóriusová
17. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. K4/1123
411/2023
90,00 € Mesto Levice Ing. Milan Bysterský
14. Apríl 2023
Vykonanie procesu VO na predmet zákazky: Manažment údajov mesta Levice
414/2023
3 900,00 € HMH invest spol. s r.o. Mesto Levice
13. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/168
380/2023
54,00 € Mesto Levice JUDr. Radka Kusá
13. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/572
381/2023
82,00 € Mesto Levice Patrik Kakara
13. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/461
382/2023
0,00 € Mesto Levice Roland Kakara
12. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/451
826/2022
41,00 € Mesto Levice Tomáš Raksányi
12. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. RK3/532
383/2023
73,80 € Mesto Levice Aladár Búžik
12. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/217
384/2023
54,00 € Mesto Levice Anastázia Školníková
12. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/316
385/2023
68,00 € Mesto Levice Eleonóra Lakatošová
12. Apríl 2023
Poistná zmluva č. 5190056925 - úrazové poistenie UoZ
389/2023
150,00 € Komunálna poisťovňa a.s. VIENNA INSURANCE GROUP Mesto Levice
11. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/486
20/2023
54,00 € Mesto Levice Ella Pálová
11. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. RK3/512
45/2023
110,00 € Mesto Levice MVDr. Aladár Syllaba
11. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. RK7/227
373/2023
41,00 € Mesto Levice Ascelína Kováčová
11. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. RK7/210
352/2023
33,00 € Mesto Levice Terézia Fehérová
11. Apríl 2023
Nájom hrobového miesta č. RK4/12
351/2023
57,40 € Mesto Levice Ľudmila Šebová