Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Nájom hrobového miesta č. K2/430
1107/2023
90,00 € Mesto Levice Kristína Macáková
16. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
1113/2023
0,00 € Martin Ondriska Mesto Levice
16. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1115/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Levice
15. November 2023
Nájom hrobového miesta č. K3/640
1109/2023
90,00 € Mesto Levice Valéria Jakubisová
15. November 2023
Nájom hrobového miesta č. K1/40
367/2023
68,00 € Mesto Levice Helena Kopáčová
15. November 2023
Nájom hrobového miesta č. K/185
927/2023
38,00 € Mesto Levice Štefan Šinko
13. November 2023
Nájom hrobového miesta č. K3/764
1104/2023
90,00 € Mesto Levice Magdalena Pálová
13. November 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/196
1061/2023
0,00 € Mesto Levice RNDr. Martin Kalina
13. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/328
1105/2023
0,00 € Mesto Levice Andrea Göczeová
13. November 2023
Nájom hrobového miesta č. K2/551
1106/2023
90,00 € Mesto Levice Peter Gőcze
13. November 2023
Kúpna zmluva na dodanie tovaru - Osobné ochranné pracovné prostriedky
1108/2023
0,00 € Atom plus s.r.o. Mesto Levice
13. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
1110/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Levice
9. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/494
905/2022
41,00 € Mesto Levice Tomáš Bálint
9. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/474
1059/2023
0,00 € Mesto Levice Mária Kosnovská
9. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/258
1060/2023
0,00 € Mesto Levice Erika Záhorcová, Ing
8. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 2/034/4/2022
1101/2023
89,60 € Mesto Levice Matúš Marchyn
7. November 2023
Nájomná zmluva
1068/2023
3 250,00 € Mesto Levice AB-JOTO s.r.o.
7. November 2023
Nájomná zmluva
1069/2023
1 400,00 € Mesto Levice AB-JOTO TAXI s.r.o.
7. November 2023
Nájomná zmluva
1077/2023
5 915,00 € Mesto Levice BD METAL, s.r.o.
7. November 2023
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
1097/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Levice