Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
614/2023
800,00 € Mesto Levice Združenie rodičov pri 2.ZŠ Levice
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
613/2023
600,00 € Mesto Levice Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Levice - Rybníky
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
612/2023
800,00 € Mesto Levice Detský svet - detské centrum
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
617/2023
1 000,00 € Mesto Levice Rodičovské združenie pri MŠ Ul.P.O.Hviezdoslavova
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
618/2023
1 300,00 € Mesto Levice ZMRS pri ZŠ s VJM Gy. Juhásza Levice
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
619/2023
2 500,00 € Mesto Levice O.Z. Terroir TEKOV
23. Máj 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
599/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
530/2023
700,00 € Mesto Levice VOLEJBALOVÝ KLUB PODLUŽIANKA
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
529/2023
16 000,00 € Mesto Levice FK Slovan Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
527/2023
25 000,00 € Mesto Levice Slovenský Červený kríž - Územný spolok Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
539/2023
1 400,00 € Mesto Levice Škola boxu Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
538/2023
3 200,00 € Mesto Levice TENISOVÝ KLUB LEVICE
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
535/2023
3 800,00 € Mesto Levice Športový klub AQUASPORT LEVICE
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
534/2023
4 000,00 € Mesto Levice Karate klub Goju - Ryu
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
533/2023
7 300,00 € Mesto Levice Športový klub Atóm Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
531/2023
800,00 € Mesto Levice Športový klub FBC Levice, o.z.
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
546/2023
600,00 € Mesto Levice Šípkársky klub OZ
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
545/2023
300,00 € Mesto Levice Šachový klub Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
544/2023
700,00 € Mesto Levice Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
543/2023
300,00 € Mesto Levice Mestská únia malého futbalu