Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k nájomnej zmluve č. 4832/2016
323/2022
0,00 € Mesto Levice Mária Bátovská
22. Apríl 2022
Nájomná zmluva č.: OSOO-2999/2022
324/2022
39,49 € Mesto Levice Zdenuše Polačeková
23. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/522
895/2021
41,00 € Mesto Levice Vladimír Špaňo
23. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. MSU9/421
153/2022
41,00 € Mesto Levice Pavol Ovsenák
23. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. EV8/27
319/2022
20,00 € Mesto Levice Mária Slobodníková
23. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/151
320/2022
55,00 € Mesto Levice Iveta Múčková
26. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-5083/2022
326/2022
46,89 € Mesto Levice Eva Frtúsová
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
328/2022
0,00 € Mesto Levice Obec Nitrianske Hrnčiarovce
27. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK5/192
1120/2021
27,00 € Mesto Levice Nadežda Strihovská
27. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK4/296
1119/2021
69,00 € Mesto Levice Klára Kišová
27. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/257
984/2021
41,00 € Mesto Levice MUDr. Mária Medovarská
27. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/191
1123/2021
41,00 € Mesto Levice Nadežda Strihovská
27. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/388
107/2022
8,50 € Mesto Levice Mária Buláková
27. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK7/427
157/2022
27,00 € Mesto Levice Margita Číková
27. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/239
161/2022
8,50 € Mesto Levice František Barta
27. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK5/141
175/2022
41,00 € Mesto Levice PhDr. Marta Ehnová
27. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK7/155
174/2022
27,00 € Mesto Levice Helena Mihálová
27. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. MS12/21
171/2022
27,00 € Mesto Levice Juraj Petrovič
28. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK5/48
993/2021
55,00 € Mesto Levice Eva Mészárosová
28. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK5/47
995/2021
27,00 € Mesto Levice Eva Mészárosová