Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1272/2023
0,00 € Mesto Levice ARDOX SK
19. Január 2024
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1273/2023
0,00 € Mesto Levice Valentini Jozef RESTAURANT GRACIA
19. Január 2024
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1274/2023
0,00 € Mesto Levice Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č.68
18. Január 2024
DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO
75/2024
184 477,40 € IZOMER s.r.o. Mesto Levice
17. Január 2024
Nájomná zmluva
10/2024
500,00 € Mesto Levice JC-POHODA s.r.o.
17. Január 2024
Nájomná zmluva
13/2024
500,00 € Mesto Levice AS-POHODA s.r.o.
17. Január 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
1257/2023
0,00 € Mesto Levice Július Csontó - POHODA
17. Január 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
1258/2023
0,00 € Mesto Levice POHODA M&V, s.r.o.
17. Január 2024
Nájomná zmluva č. OSS-12129/2023
63/2024
0,00 € Mesto Levice Angelika Rafaelová
17. Január 2024
Nájomná zmluva č. OSS-10803/2023
1259/2023
0,00 € Mesto Levice Alžbeta Kováčová
17. Január 2024
Nájomná zmluva č. OSS-12541/2023
66/2024
0,00 € Mesto Levice Jozef Gumaň
16. Január 2024
Nájomná zmluva
959/2023
1 544,00 € Mesto Levice ALMA3 s.r.o.
16. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2410/15/2023
1255/2023
1 335,72 € Mesto Levice Slavomíra Nagyová
16. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2410/19/2023
1256/2023
1 254,84 € Mesto Levice Vladimír Jakubek
15. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. RK2/552
445/2023
54,00 € Mesto Levice Jozef Jakab
15. Január 2024
Zmluva o výpožičke - NH 7,8
15/2024
0,00 € Mesto Levice Regionálna rozvojová agentúra Levicko
15. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 4/037/2/2024
27/2024
1 449,47 € Mesto Levice Marián Ďurík
15. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 3/028/2/2024
29/2024
972,40 € Mesto Levice Dávid Drapčať
15. Január 2024
Dohoda na splácanie dlžnej sumy splátkovým kalendárom
28/2024
0,00 € Mesto Levice MTEX-AM, spol. s.r.o.
12. Január 2024
Zmluva o výpožičke - Iné
4/2024
0,00 € Mesto Levice Služby občanom mesta Levice, s. r. o. (SOM Levice)