Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluvy o poskytovaní služieb - parkovacie automaty
1231/2023
0,00 € Saba Parking SK s.r.o. Mesto Levice
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmlurve o prevádzkovaní
1226/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Levice
19. December 2023
Nájom hrobového miesta č. RK4/65
678/2023
54,00 € Mesto Levice Július Halász
19. December 2023
Nájom hrobového miesta č. CA/14/1
690/2023
58,00 € Mesto Levice Ema Mátéffiová
19. December 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
699/2023
0,00 € Mesto Levice Západoslovenská distribučná, a.s.
19. December 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/480
990/2023
54,00 € Mesto Levice Gabriela Ollerínyová
19. December 2023
Kúpna zmluva
1020/2023
1,00 € RAJ BÝVANIA, s.r.o. Mesto Levice
19. December 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/489
1074/2023
82,00 € Mesto Levice Markéta Vargová
19. December 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/109
1221/2023
476,00 € Mesto Levice Csaba Melicher
18. December 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/462
911/2023
82,00 € Mesto Levice Gregor Holub
18. December 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/492
1071/2023
82,00 € Mesto Levice JUDr. Jozef Zsiga
18. December 2023
Nájom hrobového miesta č. K3/676
1219/2023
90,00 € Mesto Levice Denisa Gyurgyonovicsová
18. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 2410/05/2023
1223/2023
1 312,32 € Mesto Levice Marek Molnár
14. December 2023
Nájomná zmluva č. OSS -11855/2023
1216/2023
0,00 € Mesto Levice Anna Fuczková
14. December 2023
Nájomná zmluva č. OSS - 11754/2023
1217/2023
0,00 € Mesto Levice František Nádaždy
14. December 2023
Dodatok k poistnej zmluve
1218/2023
0,00 € PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. Mesto Levice
14. December 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/466
483/2023
82,00 € Mesto Levice Božena Šinková
14. December 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/264
1210/2023
0,00 € Mesto Levice Matej Trník
14. December 2023
Nájom hrobového miesta č. K1/88
1211/2023
90,00 € Mesto Levice Zoltán Jančo
14. December 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/359
1212/2023
90,00 € Mesto Levice Zuzana Jenesová