Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Nájomná zmluva na prenájom pozemkov
495/2023
177,84 € Ing. Lívia Jančoková Mesto Levice
22. Máj 2023
Nájomná zmluva
465/2023
315,00 € Mesto Levice WEST-TRANSPORT&SPEDICE s.r.o.
22. Máj 2023
Nájomná zmluva na prenájom pozemkov
497/2023
0,00 € Alexander Varannay Mesto Levice
22. Máj 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
585/2023
0,00 € Mesto Levice Funeko-Enviro, s.r.o.
22. Máj 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
590/2023
0,00 € Mesto Levice Funeko-Enviro, s.r.o.
18. Máj 2023
Nájomná zmluva
503/2023
0,00 € Mesto Levice Ing. Bohuslav Fazekaš
18. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu č. 2410/23/2023
547/2023
111,33 € Mesto Levice Adriana Rusnáková
18. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu č. 2410/11/2023
548/2023
109,36 € Mesto Levice Lubor Boženík
17. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/207
809/2022
41,00 € Mesto Levice Katarína Krizsmaneková
17. Máj 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-3461/2023
517/2023
0,00 € Mesto Levice Ida Zorgovská
17. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. MK/6
464/2023
58,00 € Mesto Levice Zoltán Verebes
17. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/689
462/2023
54,00 € Mesto Levice Emília Cavalera
17. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/460
160/2023
54,00 € Mesto Levice Soňa Knóciková
17. Máj 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-4156/2023
518/2023
0,00 € Mesto Levice Katarína Jamborová
17. Máj 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-3464/2023
519/2023
0,00 € Mesto Levice Gabriela Vidová
17. Máj 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-5097/2023
520/2023
0,00 € Mesto Levice Helena Atanasová
17. Máj 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-4954/2023
526/2023
0,00 € Mesto Levice Gabriel Donoval
17. Máj 2023
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-21/2023
528/2023
0,00 € Mesto Levice Mária Sendreiová
17. Máj 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-5143/2023
532/2023
0,00 € Mesto Levice Margita Szénásiová
17. Máj 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-4953/2023, 32/2022
536/2023
0,00 € Mesto Levice Magdalena Bukajová