Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-4261/2023
182/2024
0,00 € Mesto Levice Ladislav Remeň
22. Február 2024
Nájomná zmluva č. OSS-10767/2023
167/2024
0,00 € Mesto Levice Vojtech Polák
22. Február 2024
Nájomná zmluva č. OSS-10214
168/2024
0,00 € Mesto Levice František Zsiros
22. Február 2024
Nájomná zmluva č. OSS-3752/2024
169/2024
0,00 € Mesto Levice Erika Kissová
22. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSS-3535/2024
170/2024
0,00 € Mesto Levice Ján Daru
22. Február 2024
Nájomná zmluva č. OSS-166/2024
171/2024
0,00 € Mesto Levice Peter Breznay
21. Február 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
166/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Levice
20. Február 2024
Kúpno-predajná zmluva
136/2024
1 705,00 € Mesto Levice DF ARMS s.r.o.
20. Február 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
164/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Levice
20. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
165/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Levice
19. Február 2024
Zabezpečenie služieb v oblasti údržby verejnej zelene a starostlivosti o verejnú zeleň v meste Levice
161/2024
0,00 € Ing. Peter Mráz Mesto Levice
15. Február 2024
Dodatok k Zmluve o dielo
129/2024
0,00 € LIFT SERVIS Levice s.r.o. Mesto Levice
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí
148/2024
0,00 € Obec Veľké Turovce Mesto Levice
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí
149/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Levice
15. Február 2024
predmetom zmluvy je činnosť poskytovať služby v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti
150/2024
15 000,00 € Šťastný Domov - Happy House Mesto Levice
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí
152/2024
0,00 € Mesto Dudince Mesto Levice
15. Február 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
153/2024
1 737 106,29 € Mesto Levice Ministerstvo životného prostredia SR
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí
155/2024
0,00 € Obec Tekovské Nemce Mesto Levice
14. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. RK3/1
143/2024
0,00 € Mesto Levice Evaldo Simonutti
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. K/6
673/2023
58,00 € Mesto Levice Eva Karabegovič