Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/152
860/2023
32,80 € Mesto Levice Eva Švolíková
5. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/360
981/2023
82,00 € Mesto Levice Silvia Donátová
4. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/62
175/2023
82,00 € Mesto Levice Katarína Mrázová
4. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. RK3/232
371/2023
17,00 € Mesto Levice Helena Kollárová
4. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/29
828/2023
48,60 € Mesto Levice Gabriel Barta
4. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. RK3/96
835/2023
54,00 € Mesto Levice Eva Kozáčová
4. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/130/1
845/2023
54,00 € Mesto Levice Anna Bobvosová
4. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. RK3/538
849/2023
252,00 € Mesto Levice Ivan Plášek
4. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/222
965/2023
82,00 € Mesto Levice Peter Nováky
4. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/80
975/2023
54,00 € Mesto Levice Viera Kováčová
3. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. RK7/253
854/2023
73,80 € Mesto Levice Marianna Pachingerová
3. Október 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.: 56863/2023
968/2023
587,04 € Mesto Levice Mgr. Margita Duchoňová
3. Október 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
972/2023
5 000,00 € Mesto Levice Materské centrum Medulienka
3. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení MHD osôb v meste Levice
980/2023
0,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto Levice
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Perecká 40 MŠ
938/2023
1 582,50 € Mesto Levice Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
2. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. MK/200
1111/2021
19,00 € Mesto Levice Ivan Lakatoš
2. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/224
813/2023
54,00 € Mesto Levice Mária Žúborová
2. Október 2023
Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ č. 5190060344
966/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.: OSOO-10228/2022
967/2023
858,48 € Mesto Levice Erika Molnárová
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.: OSOO - 2964/2023
969/2023
386,32 € Mesto Levice Mgr. Miloslav Konečný, PhD.