Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
593/2023
2 000,00 € Mesto Levice OZ Šarkaník
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
591/2023
1 200,00 € Mesto Levice SZSM Levice klub SM pri SZSM
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
594/2023
1 200,00 € Mesto Levice Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č.68
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
595/2023
300,00 € Mesto Levice Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
596/2023
2 000,00 € Mesto Levice Miestne združenie YMCA Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
597/2023
300,00 € Mesto Levice Telovýchovná jednota Lokomotíva Atóm Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
598/2023
200,00 € Mesto Levice Základná organizácia Jednoty dôchodcov Levice 4
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
600/2023
1 000,00 € Mesto Levice Prežila som TO
22. Máj 2023
Nájomná zmluva na prenájom pozemkov
413/2023
9,15 € Mgr. Radka Žilková Mesto Levice
22. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo c.č. 918/2022/UPSP
574/2023
0,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Mesto Levice
22. Máj 2023
Nájomná zmluva na prenájom pozemkov
495/2023
177,84 € Ing. Lívia Jančoková Mesto Levice
22. Máj 2023
Nájomná zmluva
465/2023
315,00 € Mesto Levice WEST-TRANSPORT&SPEDICE s.r.o.
22. Máj 2023
Nájomná zmluva na prenájom pozemkov
497/2023
0,00 € Alexander Varannay Mesto Levice
22. Máj 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
585/2023
0,00 € Mesto Levice Funeko-Enviro, s.r.o.
22. Máj 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
590/2023
0,00 € Mesto Levice Funeko-Enviro, s.r.o.
18. Máj 2023
Nájomná zmluva
503/2023
0,00 € Mesto Levice Ing. Bohuslav Fazekaš
18. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu č. 2410/23/2023
547/2023
111,33 € Mesto Levice Adriana Rusnáková
18. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu č. 2410/11/2023
548/2023
109,36 € Mesto Levice Lubor Boženík
17. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/207
809/2022
41,00 € Mesto Levice Katarína Krizsmaneková
17. Máj 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-3461/2023
517/2023
0,00 € Mesto Levice Ida Zorgovská