Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-5689/2022
456/2022
0,00 € Mesto Levice Ladislav Remeň
12. Máj 2022
Nájomná zmluva č.: 5737/2022
458/2022
97,84 € Mesto Levice Mgr. Margita Duchoňová
13. Máj 2022
Zmluva o nájme
398/2022
19,35 € Mesto Levice Okresné stavebné bytové družstvo Levice
13. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-5688/2022
457/2022
0,00 € Mesto Levice Elena Neumanová
13. Máj 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
460/2022
0,00 € Mesto Levice Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
366/2022
500,00 € Mesto Levice DELF, o. z.
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
372/2022
4 500,00 € Mesto Levice Tanečno športový klub - JUNILEV
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
378/2022
500,00 € Mesto Levice Dom Matice slovenskej
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
380/2022
500,00 € Mesto Levice Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
381/2022
1 500,00 € Mesto Levice Tri bodky na ceste
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
377/2022
500,00 € Mesto Levice Občianske združenie HLAS KNIŽNICE
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
383/2022
1 000,00 € Mesto Levice Rada rodičov pre Základnej umeleckej škole
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
384/2022
3 000,00 € Mesto Levice OZ TŠ Unlimited Levice
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
386/2022
1 000,00 € Mesto Levice ZMRS pri ZŠ s VJM Gy. Juhásza Levice
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
393/2022
2 000,00 € Mesto Levice Festival Pohybu
16. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
397/2022
100,00 € Mesto Levice Jakub Klein
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
412/2022
1 000,00 € Mesto Levice FOTOGRAVITY, o.z.
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
411/2022
1 000,00 € Mesto Levice Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
410/2022
1 000,00 € Mesto Levice Prvý levický umelecký spolok o.z.
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
409/2022
500,00 € Mesto Levice Lenka Berkešová, o.z.