Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/599
330/2022
41,00 € Mesto Levice Ing. Jozef Ďuriš
28. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. MK/102
1718/2020
29,00 € Mesto Levice Štefan Hagyunga
28. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. K/201
541/2021
29,00 € Mesto Levice Ladislav Szombat
28. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/367
30/2022
55,00 € Mesto Levice Magdalena Missíková
28. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/312/1
329/2022
45,10 € Mesto Levice Ján Szedmák
4. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
358/2022
300,00 € Mesto Levice Šípkársky klub OZ
4. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
354/2022
18 000,00 € Mesto Levice HK Levice s.r.o.
4. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
353/2022
6 000,00 € Mesto Levice Futsal team Levice
4. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. MS12/562
334/2022
41,00 € Mesto Levice PaedDr. Silvia Salinková
4. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. RK4/284
336/2022
8,20 € Mesto Levice Ing Stanislav Minár
4. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. K/90
337/2022
29,00 € Mesto Levice PaedDr. Silvia Salinková
4. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. RK7/321
338/2022
34,00 € Mesto Levice Petra Grausová
4. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. K3/711
361/2022
86,30 € Mesto Levice Margita Šáteková
4. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. MK/209
359/2022
7,00 € Mesto Levice Agáta Došeková
4. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. CA/132
352/2022
34,00 € Mesto Levice Terézia Trgiňová
5. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. K/113
1890/2020
6,00 € Mesto Levice Pavol Martinček
5. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. RK1/202
988/2021
27,00 € Mesto Levice Katarína Janovická
5. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
369/2022
16 600,00 € Mesto Levice Hokejový klub Levice
5. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
368/2022
1 000,00 € Mesto Levice Občianske združenie PATRIMONIUM SERVANDI
5. Máj 2022
Dodatok č. 4/2022 k nájomnej zmluve č. 5321/2019
367/2022
0,00 € Mesto Levice Dameľ Rudinská