Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-5029/2022
370/2022
0,00 € Mesto Levice Ivan Kováč
5. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSOO-3453/2022
373/2022
0,00 € Mesto Levice Marcela Drážkovičová
6. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-5087/2022
375/2022
0,00 € Mesto Levice Bc. Ivana Valovičová
6. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-4101/2022
376/2022
0,00 € Mesto Levice Albert Horváth
6. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu č. 2/017/2/2022
379/2022
89,50 € Mesto Levice Milota Šindlerová
6. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu č. 2/034/3/2022
382/2022
89,60 € Mesto Levice Miriama Garajová
6. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
247/2022
0,00 € Mesto Levice Margita - Ilona, s.r.o.
9. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. MSU9/139
1260/2021
41,00 € Mesto Levice Peter Szabados
9. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/164
1115/2021
27,00 € Mesto Levice Jozef Gubo
9. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. RK6/336/1
1656/2020
27,00 € Mesto Levice Marta Klainová
9. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. RK7/189
321/2022
41,00 € Mesto Levice Ivan Belánik
9. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. CA/30
322/2022
29,00 € Mesto Levice Mária Abaffyová
9. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/377
363/2022
41,00 € Mesto Levice Helena Birová
10. Máj 2022
Kúpna zmluva
152/2022
874,20 € Mesto Levice Martin Szabó
11. Máj 2022
Nájomná zmluva na prenájom pozemku
365/2022
0,00 € Mesto Levice Miroslava Maťová
11. Máj 2022
Dodatok č. 2
450/2022
0,00 € Mesto Levice Hlôška Peter
12. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. MS12/436
1325/2021
41,00 € Mesto Levice Ing. Anton Bako
12. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. EV8/372
431/2022
27,00 € Mesto Levice Martin Holeček
12. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. RK1/467
442/2022
16,20 € Mesto Levice JUDr. Eva Bielik Hajdamárová
12. Máj 2022
Dodatok č. 2/2022 k nájomnej zmluve č. 4494/2018
454/2022
0,00 € Mesto Levice Jozef Rakita