Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Dodatok č.3 k Poistnej zmluve
1022/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
18. Október 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. OSOO-3131/2023
1027/2023
355,41 € Mesto Levice Zdenuše Polačeková
18. Október 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-9433/2023
1028/2023
0,00 € Mesto Levice Juraj Melicher
18. Október 2023
Nájomná zmluva č. OSS 9776/2023
1029/2023
0,00 € Mesto Levice Lenka Tobiová
18. Október 2023
Nájomná zmluva OSOO č.9777/2023
1030/2023
0,00 € Mesto Levice Margita Kviteková
18. Október 2023
Nájomná zmluva č. OSOO -12/2023
1031/2023
0,00 € Mesto Levice Vladimír Kováč
18. Október 2023
Dohoda o spolupráci a úhrade paušálnych náhrad
1032/2023
1 028,00 € Mesto Levice Ministerstvo životného prostredia SR
17. Október 2023
Darovacia zmluva zubné pasty
1021/2023
0,00 € HALEON Levice, s.r.o Mesto Levice
17. Október 2023
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
1024/2023
19 034,70 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Mesto Levice
16. Október 2023
Nájomná zmluva
977/2023
0,00 € Mesto Levice Róbert Szolgay
12. Október 2023
Zmluva o dielo - Parkovacie automaty
1014/2023
11 976,00 € Saba Parking SK s.r.o. Mesto Levice
12. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/290
1011/2023
54,00 € Mesto Levice Marta Žúborová
12. Október 2023
Kúpna zmluva
957/2023
3 431,00 € Mesto Levice Branislav Kabát
12. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/40
675/2023
54,00 € Mesto Levice Margita Horváthová
12. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. H/25/1
292/2023
58,00 € Mesto Levice Mária Halasová
12. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/28
56/2023
82,00 € Mesto Levice Ing. Tibor Cyprus
12. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. H/37
294/2023
58,00 € Mesto Levice Mária Halasová
12. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/479
838/2023
54,00 € Mesto Levice Anna Solčanská
12. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - služba IceWarp Cloud Standart, Lite a Professional
1018/2023
5 616,00 € Apptc.me s.r.o. Mesto Levice
11. Október 2023
Kúpna zmluva
964/2023
900,00 € Mesto Levice Ing. Pavol Gunár