Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu č. 5/035/1/2023
663/2023
89,78 € Mesto Levice Dávid Mocnár
1. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu č. 5/049/1/2023
664/2023
89,50 € Mesto Levice Alexander Vilhem
1. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
665/2023
19 000,00 € Mesto Levice HK Levice s.r.o.
15. Máj 2023
Zmluva o pripojení objektu na pult centralizovanej ochrany MsPo
513/2023
434,00 € Mesto Levice CONTO PLUS, s.r.o.
15. Máj 2023
Zmluva o pripojení objektu na pult centralizovanej ochrany MsPo
515/2023
278,81 € Mesto Levice ASTEK SERVICE s.r.o.
24. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Poľná
512/2023
883,47 € Mesto Levice Lucia Titurusová MASÁŽE Lucia
31. Máj 2023
Zmluva COMPLETE o poskytovaní služieb elektronického monitoringu
658/2023
0,00 € Commander Services s. r. o. Mesto Levice
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/260
719/2022
27,00 € Mesto Levice PhDr. Soňa Kosorínová
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/364
812/2022
98,00 € Mesto Levice Ing. Peter Polc
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/444
824/2022
27,00 € Mesto Levice Štefan Kurinec
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK7/310
12/2023
82,00 € Mesto Levice Eva Cuperová
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/470
39/2023
82,00 € Mesto Levice Mgr. Art. Edita Boldová
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK4/16
17/2023
82,00 € Mesto Levice Ing. Ladislav Vojtaš
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/172
16/2023
54,00 € Mesto Levice Zuzana Molnárová
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK7/309
14/2023
54,00 € Mesto Levice Ružena Valašíková
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK4/243
51/2023
82,00 € Mesto Levice Klára Kišová
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK3/95
92/2023
82,00 € Mesto Levice Anna Javorková
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. CA/12
185/2023
58,00 € Mesto Levice Emília Szabóová
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/403
196/2023
82,00 € Mesto Levice Alexander Žigovič
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. K3/631
359/2023
68,00 € Mesto Levice Ema Pirková