Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
1085/2022
0,00 € DALBA s.r.o. Mesto Levice
8. November 2022
Zmluva o dielo č. 918/2022/UPSP
918/2022
23 520,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Mesto Levice
28. December 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1107/2022
0,00 € Detský svet - detské centrum Mesto Levice
16. August 2022
Poskytnutie finančného príspevku
611/2022
371,50 € DSC Élim, n.o. Mesto Levice
9. Jún 2022
Mandátna zmluva č. 3/2022 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
571/2022
3 850,00 € E&L Consulting, s.r.o. Mesto Levice
12. Máj 2022
zabezpečenie služieb počas trvania Dni mesta Levice 2022 -elektro úsek - prevádzka a údržba
453/2022
1 450,00 € ELPRESS, v.o.s. Mesto Levice
3. Október 2022
Zabezpčenie služieb počas trvania Tradičného levického jarmoku 2022 - elektro úsek - prevádzka a údržba
845/2022
2 800,00 € ELPRESS, v.o.s. Mesto Levice
12. December 2022
zabezpečenie služieb počas trvania Vianočných trhov 2022 - elektro úsek - prevádzka a údržba
1067/2022
2 450,00 € ELPRESS, v.o.s. Mesto Levice
30. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
618/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Levice
30. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
619/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Levice
12. September 2022
Dodatok č.10 k Zmluve o združenej elektriny
781/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Levice
28. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny združenej s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1088/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Levice
28. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny združenej s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1089/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Levice
19. Apríl 2022
Prerobenie posuvných dverí stojísk kontajnerov na tzv. horné uzamykanie - zámočnícke práce, Levice
313/2022
12 183,60 € EnStaff, s. r. o. Mesto Levice
28. September 2022
Uzatvorenie stojísk kontajnerov na odpady - konštrukčná časť
836/2022
60 600,00 € EnStaff, s. r. o. Mesto Levice
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
1000/2022
0,00 € Gardena s.r.o. Mesto Levice
14. November 2022
Výsadba 2022
942/2022
26 537,00 € green tree services s.r.o. Mesto Levice
24. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1270/2021.
594/2022
7 560,00 € Hydro Gas Manufacture, s.r.o. Mesto Levice
29. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 220/2022
1002/2022
166 059,57 € Hydromeliorácie a.s. Mesto Levice
28. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/612
817/2017
0,00 € Ing. Jozef Ďuriš Neuvedené