Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/6/2
524/2023
0,00 € Mesto Levice MUDr. Erika Klobušická
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/113
525/2023
82,00 € Mesto Levice MUDr. Ladislav Udvardy
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 kzmluve Zariadenie kompostárne mesta Levice
659/2023
11 520,00 € EXIMA, spol. s r.o. Mesto Levice
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku kupnej zmluve Zariadenie kompostárne mesta Levice
660/2023
6 173,82 € ETIKO s. r. o. Mesto Levice
30. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. MK/54
19/2023
58,00 € Mesto Levice Ing. László Daru
30. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK3/128
43/2023
82,00 € Mesto Levice Alžbeta Sellárová
30. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/451
522/2023
0,00 € Mesto Levice MUDr. Marta Pecárová
30. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK3/69
571/2023
17,00 € Mesto Levice Darina Bukajová
30. Máj 2023
Zmluva o realizácii projektu č. KN/48/2023/SPD
661/2023
0,00 € Karpatská nadácia Mesto Levice
29. Máj 2023
Nájomná zmluva na prenájom pozemkov
498/2023
0,00 € Alžbeta Bányaiová Mesto Levice
29. Máj 2023
Zmluva o akceptácii platobných kariet
657/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka,a.s. Mesto Levice
29. Máj 2023
Nájomná zmluva na prenájom pozemkov
499/2023
0,00 € Viktor Dudák Mesto Levice
26. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/32
38/2023
54,00 € Mesto Levice Ing. Iveta Kušniriková
26. Máj 2023
Nájomná zmluva na prenájom pozemkov
496/2023
177,84 € Veronika Szegváriová Mesto Levice
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
601/2023
1,00 € Funeko-Enviro, s.r.o. Mesto Levice
25. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
622/2023
1 300,00 € Mesto Levice Tekovské múzeum v Leviciach
25. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
623/2023
900,00 € Mesto Levice Literárny klub Dúha
25. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
624/2023
1 000,00 € Mesto Levice Združenie Reviczky Tarsulas
25. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
625/2023
2 000,00 € Mesto Levice Tri bodky na ceste
25. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
631/2023
1 050,00 € Mesto Levice Rada rodičov pre Základnej umeleckej škole