Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2022
Poistná zmluva č. 5190054115 - úrazové poistenie UoZ
1105/2022
80,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
17. Január 2023
PZP LV658HD
1119/2022
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
17. Január 2023
PZP LV664HD
1120/2022
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
14. Jún 2022
Dodatok k zmluve o prenájme laserových multifunkčných zariadení
577/2022
13 976,04 € Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Mesto Levice
20. Október 2022
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 52109790
880/2022
0,00 € Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Mesto Levice
20. Október 2022
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 52109792
881/2022
0,00 € Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Mesto Levice
21. September 2022
Dohoda o ukončení Dohody o podmienkach vykonávania MOS
806/2022
0,00 € Lenka Gustiňáková Mesto Levice
1. Jún 2022
Dodatok k NZ-nebyt.priestory
528/2022
0,00 € LEVCAR s.r.o. Mesto Levice
4. Október 2022
Neuvedené
855/2022
0,00 € LevFIT, o.z. Mesto Levice
5. Október 2022
Zmluva o spolupráci
858/2022
0,00 € Levický okrášľovací spolok Mesto Levice
23. August 2022
Zmluva o dielo
758/2022
476 944,42 € LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. Mesto Levice
1. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo c. č. 758/2022/UPSP
1017/2022
496 078,05 € LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. Mesto Levice
24. November 2022
Neuvedené
990/2022
5 940,00 € LUMA AUDIT s.r.o. Mesto Levice
12. Máj 2022
zabezpečenie služieb počas trvania Dni mesta Levice 2022 - verejné WC - prevádzka a údržba
452/2022
600,00 € Marián Kosina - HYDRO TOI Mesto Levice
3. Október 2022
Zabezpčenie služieb počas trvania Tradičného levického jarmoku 2022 -verejné WC - prevádzka a údržba
846/2022
300,00 € Marián Kosina - HYDRO TOI Mesto Levice
5. Apríl 2022
Dodatok č. 11 k nájomnej zmluve
215/2022
0,00 € Mesto Levice Royal Press, a.s.
5. Apríl 2022
Kúpna zmluva
1439/2021
2 921,60 € Mesto Levice Západoslovenská distribučná, a.s.
5. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
1440/2021
11 000,00 € Mesto Levice Západoslovenská distribučná, a.s.
5. Apríl 2022
Nájomná zmluva č.: OSSO-4104/2022
287/2022
27,25 € Mesto Levice Ján Drapčať
6. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu č. 2410/05/2022
290/2022
109,36 € Mesto Levice Miroslava Bartalová