Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskyt. soc. služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO , ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa §71 ods. 6 zákona o soc. službách na rozpočtový rok 2024
312/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Nitra
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskyt. soc. služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
313/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Nitra
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2024502Z- Výrub drevín rastúcich na území mesta
314/2024
15 757,28 € Neuvedené Mesto Nitra
1. Február 2024
Zmluva o dielo PD Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Nábrežie mládeže
160/2024
29 280,00 € Modulor Bratislava, s.r.o. Mesto Nitra
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí transferu
303/2024
15 000,00 € Nitrianska komunitná nadácia Mesto Nitra
31. Január 2024
Zmluva o dielo - vypracovanie PD pre MŠ Golianova, Nitra
50/2024
35 592,00 € AXA Projekt s. r. o Mesto Nitra
31. Január 2024
Zmluva o dielo - časť. I. Vypracovanie PD MŠ Piaristická Nitra
53/2024
11 040,00 € AXA Projekt s. r. o Mesto Nitra
31. Január 2024
Zmluva o dielo - časť III. PD MŠ Alexyho Nitra - Klokočina
54/2024
20 132,40 € AXA Projekt s. r. o Mesto Nitra
31. Január 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.j.433/2014/OM zo dňa 20.03.2014
256/2024
0,00 € Mesto Nitra JUDr. Jozef Molnár
30. Január 2024
Prenájom KC Zobor - "Majáles"
242/2024
795,00 € Mesto Nitra Adam Kazik
30. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
281/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
30. Január 2024
Prenájom KC Zobor - "rodinná oslava"
103/2024
240,00 € Mesto Nitra Ing. Katarína Naňová
30. Január 2024
Prenájom KD Párovské Háje - "svadba"
136/2024
470,00 € Mesto Nitra Helena Chlebcová
30. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
157/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Nitra
30. Január 2024
Prenájom KSC Janíkovce - "ples farnosti"
165/2024
380,00 € Mesto Nitra Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra Kalvária
30. Január 2024
Prenájom KC Zobor - "divadelné predstavenie"
206/2024
120,00 € Mesto Nitra LETart production
30. Január 2024
Prenájom KD Dolné Krškany - "výročná schôdza"
209/2024
8,00 € Mesto Nitra Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Nitra-Dolné Krškany
30. Január 2024
Nájomná zmluva
214/2024
365,80 € Mesto Nitra Pavol Kóňa
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi č. j. 2660/2023/Pred
215/2024
0,00 € RB - BTS, spol. s. r. o. Mesto Nitra
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pri práci č. j. 2659/2023/Pred
216/2024
0,00 € RB - BTS, spol. s. r. o. Mesto Nitra