Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
49/2023
0,00 € Eva Palcútová, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/375/2023
17,00 € Obec Červeník Mária Magulová
29. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/170/2023
33,00 € Obec Červeník Ľubica Vančová
28. November 2023
Zmluva o bezplatnom mobilnom zbere odpadov
47/2023
0,00 € Meroco, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov Obec Červeník, Kalinčiakova 26
28. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
48/2023
0,00 € Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany Obec Červeník, Kalinčiakova 26
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/256/2023
17,00 € Obec Červeník Mária Gubalová
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/263/2023
33,00 € Obec Červeník Janka Hromadová
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/223/2023
33,00 € Obec Červeník Štefan Srdoš
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/310/2023
33,00 € Obec Červeník Anna Strérová
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/91/2023
17,00 € Obec Červeník Anna Balážová
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/18/2020
33,00 € Obec Červeník Viera Vakulová, Ing.
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/370/2023
17,00 € Obec Červeník Eva Manáková
20. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení
46/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
20. November 2023
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve
45/2023
0,00 € 3W Slovakia, Na Vinohrady 59, Trenčín Obec Červeník, Kalinčiakova 26
15. November 2023
Zmluva o dielo SAP. č.10000167657/3489
43/2023
68 363,06 € Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
8. November 2023
Dodatok - cenník od 01.01.2024
42/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčím Obec Červeník, Kalinčiakova 26
8. November 2023
Nájomná zmluva č. 2075
41/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Červeník, Družstevná 6, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
26. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_120 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
40/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania, Ševečenkova 11, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
18. September 2023
Darovacia zmluva
39/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, SITB, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
30. August 2023
Kúpna Zmluva
38/2023
4 860,00 € Matúš Jurovský, Dlhá 53, Leopoldov Obec Červeník, Kalinčiakova 26