Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2022
Darovacia zmluva
28/2022
1 500,00 € 3EC International a.s., Bratislava Obec Červeník
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí reklamy
27/2022
300,00 € Alas Slovakia s.r.o., Bratislava Obec Červeník
9. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy zo dňa 31.01.2022
55/2022
0,00 € Art Bin, OZ, Štúrova 4, Červeník Obec Červeník
15. November 2022
Zmluva
56/2022
3 000,00 € Bela Balogh, Maďarsko Obec Červeník
7. August 2022
Zmluva o spolupráci
38/2022
0,00 € Človečina, občianske združenie, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava Obec Červeník
18. Máj 2022
Kúpna zmluva
22/2022
2 190,00 € Emília Chlapečková, Jozef Chlapeček, osloboditeľov 11, Červeník Obec Červeník
15. Júl 2022
Kúpna zmluva
31/2022
3 100,00 € ENERGOVÝSKUM SLOVAKIA, a.s. , areál atómových elektrární, 919 31 Jaslovské Bohunice Obec Červeník
27. August 2022
Nájomná zmluva
46/2022
3 000,00 € Eratos s.r.o., Záhradná 2B, Piešťany Obec Červeník
8. Jún 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
23/2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o., K.Mahra 3, Trnava Obec Červeník
11. August 2022
Dodatok č. 1
41/2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o., K.Mahra 3, Trnava Obec Červeník
8. August 2022
Zmluva o spolupráci
40/2022
750,00 € Furmani, ľudová muzika, Nitra Obec Červeník
3. November 2022
Kúpna zmluva
53/2022
23 540,00 € Ing. Peter Droščín, Saratovská 6D, Bratislava Obec Červeník
19. August 2022
Kúpna zmluva
42/2022
3 140,00 € Jaroslav Vančo, Hollého 10, Leopoldov Obec Červeník
27. August 2022
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorené v zmys
47/2022
0,00 € Javorry n.o., ulica Veterná 6490/13, 917 01 Trnava Obec Červeník
18. Máj 2022
Zmluva o práve používania služby Elwis
21/2022
0,00 € JRK Slovensko, s.r.o., Bratislava Obec Červeník
10. Október 2022
Kúpna zmluva
50/2022
490,00 € Kamil Šicko, Dana Šicková, Vajanského 7, Červeník Obec Červeník
8. August 2022
Zmluva o spolupráci
39/2022
400,00 € Karpatská muzika, ľudová hudba Obec Červeník
24. August 2022
Dodatok ku zmluve č. 1
44/2022
0,00 € Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany Obec Červeník
24. August 2022
Dodatok ku zmluve č. 2
45/2022
0,00 € Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany Obec Červeník
16. Máj 2022
Kúpna zmluva
20/2022
32 900,00 € Martin Málik, Bernolákova 38, Červeník Obec Červeník