Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
40/2022
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Dolný Lopašov
31. Máj 2022
zmluva o posktovaní služieb pri zbere odpadov - CMT
46/2022
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Dolný Lopašov
27. Júl 2022
dodatok č.2 k zmluva o dielo
67/2022
57,00 € CO-PRO, spol. s.r.o. Obec Dolný Lopašov
31. Máj 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej Republiky uzatvorená v zmysle paragrafu 51 Očianskeho zákonníka
45/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
23/2022
85,00 € Ďuriš Patrik Obec Dolný Lopašov
17. Máj 2022
Dodatok č.1 ku licenčnej zmluve
39/2022
0,00 € eSYST s.r.o. Obec Dolný Lopašov
27. Júl 2022
návrh poistnej zmluvy - číslo 2408545859
62/2022
22,21 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Dolný Lopašov
8. September 2022
Dodatok č.3 k zmluve č. 2405586942
76/2022
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Dolný Lopašov
30. August 2022
zmluva na realizáciu stavebných prác
73/2022
18 112,32 € GIT,s.r.o. Obec Dolný Lopašov
18. Január 2023
zmluv o prenájme vlastníckeho práva k pozemku - Emil Chnápko
2/2023
805,00 € Ing. Emil Chnápko Obec Dolný Lopašov
18. Január 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku - Marián Šmacho
1/2023
1 010,00 € Ing. Marián Šmacho Obec Dolný Lopašov
27. Júl 2022
Zámenná zmluva
68/2022
125,00 € Ing. Martin Maška Obec Dolný Lopašov
3. November 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
95/2022
1 855,00 € Ján Krštenník Obec Dolný Lopašov
4. Júl 2022
kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku - Ján Mačica
53/2022
645,00 € Ján Mačica Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2022 -jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia jednoty dôchodcov DL
29/2022
1 600,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Dolný Lopašov
4. Júl 2022
zmluva o nájme bytu
51/2022
114,25 € Karina Motúzová Obec Dolný Lopašov
19. December 2022
Dodatok č. 13 k zmluve 1020132006
104/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
19. December 2022
zmluva o nájme bytu
103/2022
38,20 € Kvetánová Darina Obec Dolný Lopašov
3. Október 2022
kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
83/2022
1 000,00 € Ladislav Malenka Obec Dolný Lopašov
22. November 2022
Kúpna zmluva
100/2022
0,00 € Ladislav Malenka Obec Dolný Lopašov