Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
53/2024
2 394,81 € Ing. Ladislav Cichovský, Jaroslav Fratrič Obec Dolný Lopašov
30. Apríl 2024
zmluva o prenájme KD - Machovič E.
40/2024
0,00 € Obec Dolný Lopašov Erik Machovič
30. Apríl 2024
zmluva o zbere odpadu BOMAT s.r.o.
41/2024
0,00 € BOMAT s.r.o. Obec Dolný Lopašov
30. Apríl 2024
zmluva o nájme hrobového miesta - Cviková Anna
45/2024
0,00 € Obec Dolný Lopašov Cviková Anna
30. Apríl 2024
zmluva o nájme bytu - Kalný Jaroslav, Kalná Eva
44/2024
98,71 € Obec Dolný Lopašov Jaroslav Kalný, Eva Kalná
30. Apríl 2024
zmluva o nájme bytu - Jozef Strogončík
43/2024
81,45 € Obec Dolný Lopašov Strogončík Jozef
30. Apríl 2024
zmluva o prenájme KD - Soňa Muziková
42/2024
0,00 € Obec Dolný Lopašov Soňa Muziková
30. Apríl 2024
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2024 - OZ Jelenček Dolný Lopašov
49/2024
1 200,00 € Obec Dolný Lopašov OZ Jelenček Dolný Lopašov
30. Apríl 2024
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2024 - združenie vlastníkov poľovných pozemkov Chtelnica, Nižná, Dolný Lopašov, Poľovnícka spoločnosť Hájik-Kriváň Chtelnica a Dolný Lopašov
48/2024
1 000,00 € Obec Dolný Lopašov Poľovnícka spoločnosť Hájik-Kriváň
30. Apríl 2024
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2024 - Turistické združenie Dolný Lopašov o.z.
47/2024
2 000,00 € Obec Dolný Lopašov Turistické združenie Dolný Lopašov o.z.
30. Apríl 2024
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2024 - Jednota dôchodcov na Slovensku
46/2024
1 600,00 € Obec Dolný Lopašov Základná organizácia Jednoty dôchodcov Dolný Lopašov
30. Apríl 2024
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2024 - Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Lopašov
50/2024
8 500,00 € Obec Dolný Lopašov Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Lopašov
30. Apríl 2024
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiaateľa do distribučnej sústavy
51/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Dolný Lopašov
30. Apríl 2024
zmluva o prenájme KD- Erik Machovič
52/2024
0,00 € Obec Dolný Lopašov Erik Machovič
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
39/2024
710,40 € Duračková Libuša Obec Dolný Lopašov
6. Apríl 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu - Daniela Zemková
38/2024
0,00 € Obec Dolný Lopašov Zemková Daniela
26. Marec 2024
zmluva o nájme
29/2024
1 000,00 € Orange a.s. Obec Dolný Lopašov
26. Marec 2024
zmluva na realizáciu stavebných prác
30/2024
14 280,00 € MS projekt s.r.o. Obec Dolný Lopašov
26. Marec 2024
zmluva _ dodatok o poskytovaní služieb
34/2024
0,00 € Lombard s.r.o. Obec Dolný Lopašov
26. Marec 2024
zmluva o prenájme kultúrneho domu
33/2024
0,00 € Obec Dolný Lopašov Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov