Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01390
ZM_123_2024
1 000,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mesto Zmluvy, Obec Madunice
11. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej siete
ZM_122_2024
3 687,60 € Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
8. Apríl 2024
Dodatok č.9 k poistnej zmluve č. 0109000801
ZMB_121_2024
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme č. 470/A1 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_120_2024
80,00 € Elena Vančová Zmluvy, Obec Madunice
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 5/2024/ÚDo
ZM_119_2024
24 000,00 € Telovýchovná jednota Madunice Zmluvy, Obec Madunice
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 2/2024/ÚDo
ZM_118_2024
1 300,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Madunice Zmluvy, Obec Madunice
22. Marec 2024
Zmluva č. 524 017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
ZM_115_2024
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluvy, Obec Madunice
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 1/2024/ÚDo
ZM_116_2024
5 300,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Madunice Zmluvy, Obec Madunice
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 3/2024/ÚDo
ZZM_117_2024
6 000,00 € TKM - Tenisový klub Madunice, o. z. Zmluvy, Obec Madunice
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 7/2024/ÚDo
ZM_114_2024
3 350,00 € Poľovná spoločnosť Kochanova Madunice Zmluvy, Obec Madunice
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 6/2024/ÚDo
ZM_113_2024
3 800,00 € ZJK Hlohovec, Stajňa PVOD Madunice, občianske združenie Zmluvy, Obec Madunice
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 4/2024/ÚDo
ZM_112_2024
1 200,00 € Slovenský Červený kríž - ÚS Trnava, MS SČK Madunice Zmluvy, Obec Madunice
13. Marec 2024
Zmluva o dielo č. EA 2024 PPO 025
ZM_111_2024
0,00 € Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno Zmluvy, Obec Madunice
4. Marec 2024
Dohoda o členstve v Hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce Madunice
ZM_110_2024
0,00 € Tomáš Grečmal Zmluvy, Obec Madunice
4. Marec 2024
Dohoda o členstve v Hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce Madunice
ZM_109_2024
0,00 € Peter Jakubčík Zmluvy, Obec Madunice
4. Marec 2024
Dohoda o členstve v Hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce Madunice
ZM_102_2024
0,00 € Dušan Šoka Zmluvy, Obec Madunice
4. Marec 2024
Dohoda o členstve v Hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce Madunice
ZM_103_2024
0,00 € Ľubomír Janek Zmluvy, Obec Madunice
4. Marec 2024
Dohoda o členstve v Hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce Madunice
ZM_104_2024
0,00 € Lukáš Pucheľ Zmluvy, Obec Madunice
4. Marec 2024
Dohoda o členstve v Hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce Madunice
ZM_105_2024
0,00 € Lukáš Toráč Zmluvy, Obec Madunice
4. Marec 2024
Dohoda o členstve v Hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce Madunice
ZM_106_2024
0,00 € Martin Vavruš Zmluvy, Obec Madunice