Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2023
Zmluva o nájme č. 47/B55 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_143_2023
40,00 € Jozef Michálik Zmluvy, Obec Madunice
10. August 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi z. č. 448/2008 Z.z. v znp
ZM_140_2023
1 227,84 € Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec Zmluvy, Obec Madunice
10. August 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
ZM_141_2023
851,40 € František Modrovský Zmluvy, Obec Madunice
9. August 2023
Zmluva o nájme č. 312/C102 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_138_2023
40,00 € Magulová Jarmila Zmluvy, Obec Madunice
9. August 2023
Zmluva o dielo č. 139/2023
ZM_139_2023
18 766,55 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Zmluvy, Obec Madunice
27. Júl 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Zákona č. 40/1976 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
ZM_137_2023
1,20 € NOVA 18 s. r. o.,Vajanského 7673/40, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
27. Júl 2023
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
ZM_136_2023
1,20 € NOVA 18 s. r. o.,Vajanského 7673/40, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
21. Júl 2023
Zmluva o nájme č. 60/B73 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_135_2023
40,00 € Slovák Jozef Zmluvy, Obec Madunice
21. Júl 2023
Zmluva o nájme č. 359/C159 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_134_2023
40,00 € Slovák Jozef Zmluvy, Obec Madunice
21. Júl 2023
Zmluva o nájme č. 271/C60 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_133_2023
40,00 € Piknová Eva Zmluvy, Obec Madunice
7. Júl 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/K/HC/0159 o poskytnutí účelovej dotácie
ZM_132_2023
500,00 € Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
7. Júl 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/S/HC/0158 o poskytnutí účelovej dotácie
ZM_131_2023
500,00 € Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
7. Júl 2023
ZMLUVA o poskytnutí peňažného daru
ZM_130_2023
750,00 € MOREAU AGRI spol. s r. o., Družstevná 616/13, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
3. Júl 2023
Zmluva o nájme č. 466/D40
ZM_129_2023
20,00 € Lýdia Balážová Zmluvy, Obec Madunice
29. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/D12/2023 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pre
ZM_126_2023
0,00 € Mária Švataráková Zmluvy, Obec Madunice
29. Jún 2023
Dohoda o splátkach nedoplatkov v obecnom nájomnom byte č. A1
ZM_125_2023
479,27 € Stanislav Jančiček Zmluvy, Obec Madunice
29. Jún 2023
Dohoda o splátkach nedoplatkov v obecnom nájomnom byte č. B6
ZM_124_2023
483,65 € Martina Dubovská Zmluvy, Obec Madunice
29. Jún 2023
Dohoda o splátkach nedoplatkov v obecnom nájomnom byte č. A7
ZM_128_2023
853,85 € Adriana Vilhelmová Zmluvy, Obec Madunice
29. Jún 2023
Dohoda o splátkach nedoplatkov v obecnom nájomnom byte č. D11
ZM_127_2023
791,32 € Alena Vilhelmová Zmluvy, Obec Madunice
27. Jún 2023
Zmluva o nájme č. 202/B224 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_119_2023
16,00 € Angela Hesková Zmluvy, Obec Madunice