Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B11/2023
ZMB_36_2024
0,00 € Viera Sobotová a Milan Sobota Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B12/2022
ZMB_37_2024
0,00 € Miroslav Paulovič a Jana Blštáková Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/C1/2021
ZMB_38_2024
0,00 € Emília Megová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 701/C2/2023
ZMB_39_2024
0,00 € Žaneta Polakovičová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D12/2023
ZMB_54_2024
0,00 € Mária Švataráková Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/C6/2021
ZMB_42_2024
0,00 € Erika Vančová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/C7/2022
ZMB_43_2024
0,00 € Miloš Mikula a Zuzana Mikulová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 701/C8/2023
ZMB_44_2024
0,00 € Várady Mário Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D1/2021
ZMB_45_2024
0,00 € Jozef Tiefenbacher Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D2/2023
ZMB_46_2024
0,00 € Július Švikruha Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D3/2022
ZMB_47_2024
0,00 € Iveta Čapkovičová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D4/2021
ZMB_48_2024
0,00 € Jana Pakošová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D5/2021
ZMB_49_2024
0,00 € Zuzana Bartovičová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D6/2021
ZMB_50_2024
0,00 € Adriána Pilárová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D7/2022
ZMB_51_2024
0,00 € Silvia Ešmírová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D9/2023
ZMB_52_2024
0,00 € Jana Ondrejková Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D11/2022
ZMB_53_2024
0,00 € Alena Vilhelmová Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/4C/2022
ZMB_24_2024
0,00 € Zoja Zigová Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/4D/2022
ZMB_25_2024
0,00 € Daniel Bačkády Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/4E/2022
ZMB_26_2024
0,00 € Irena Elišová Zmluvy, Obec Madunice