Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/1E/2022
ZMB_11_2024
0,00 € Blanka Micháleková Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/2A/2022
ZMB_12_2024
0,00 € Milan Pikna a Martina Piknová Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/2B/2022
ZMB_13_2024
0,00 € Sidónia Brídziková Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/2C/2022
ZMB_14_2024
0,00 € Mária Micháleková Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/2D/2022
ZMB_15_2024
0,00 € Ingrid Kalužová Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/2E/2022
ZMB_16_2024
0,00 € Dominika Podkovčíková Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/3A/2023
ZMB_17_2024
0,00 € Matúš Jaček Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/3B/2022
ZMB_18_2024
0,00 € Rudolf Prokop Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/3C/2022
ZMB_19_2024
0,00 € Tomáš Toráč a Monika Toráčová Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/3D/2022
ZMB_20_2024
0,00 € Anna Kabaštová Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/3E/2022
ZMB_21_2024
0,00 € Dagmar Kunová Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/4A/2022
ZMB_22_2024
0,00 € Milan Švatarák Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/1C/2022
ZMB_9_2024
0,00 € Martina Tarabová Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/4B/2022
ZMB_23_2024
0,00 € Anna Šuchová Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/1B/2022
ZMB_8_2024
0,00 € Milan Buchalík a Mária Buchalíková Zmluvy, Obec Madunice
19. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 521/1A/2023
ZMB_7_2024
0,00 € Jaroslav Rumančík Zmluvy, Obec Madunice
18. Január 2024
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 0109000801
ZMB_6_2024
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
15. Január 2024
Zmluva o nájme č. 85/B93 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_5_2024
20,00 € Elišová Irena Zmluvy, Obec Madunice
15. Január 2024
Zmluva o nájme č. 468/C/137 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_4_2024
10,00 € Barkóciová Jana Zmluvy, Obec Madunice
12. Január 2024
ZMLUVA o poskytnutí peňažného daru
ZM_3_2024
300,00 € FidelityTrade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava 7 Zmluvy, Obec Madunice