Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Dohoda o členstve v Hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce Madunice
ZM_107_2024
0,00 € Patrik Vančo Zmluvy, Obec Madunice
4. Marec 2024
Dohoda o členstve v Hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce Madunice
ZM_108_2024
0,00 € Pavol Mikloš Zmluvy, Obec Madunice
4. Marec 2024
Dohoda o členstve v Hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce Madunice
ZM_101_2024
0,00 € Adalbert Kišš Zmluvy, Obec Madunice
27. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2023-80/DGK6
ZMB_100_2024
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
26. Február 2024
Dodatok číslo 8 k poistnej zmluve číslo 0109000801
ZMB_99_2024
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
14. Február 2024
Zmluva o nájme č. 469/C85 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_98_2024
10,00 € Vančová Ľuba Zmluvy, Obec Madunice
9. Február 2024
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ZM_97_2024
8,58 € Ľuboš Oríšek Zmluvy, Obec Madunice
6. Február 2024
Zmluva o nájme č. 147/A247 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_95_2024
40,00 € Peter Čimo Zmluvy, Obec Madunice
6. Február 2024
Kúpna zmluva
ZM_96_2024
484 182,00 € HARMÓNIA MADUNICE, a.s. v likvidácii, P.O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
2. Február 2024
Zmluva o nájme č. 362/C164 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_94_2024
20,00 € Vančová Helena Zmluvy, Obec Madunice
29. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/D8/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_82_2024
0,00 € Janka Dekanová Zmluvy, Obec Madunice
29. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/A5/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_83_2024
0,00 € Peter Eliš a Blanka Elišová Zmluvy, Obec Madunice
29. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/B9/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_84_2024
0,00 € Alena Polačiková Zmluvy, Obec Madunice
29. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/B2/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_85_2024
0,00 € Marie Ješková Zmluvy, Obec Madunice
29. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/D10/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších p
ZM_86_2024
0,00 € Ľubomír Čimo Zmluvy, Obec Madunice
29. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/B10/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších p
ZM_87_2024
0,00 € Miriam Švikruhová Zmluvy, Obec Madunice
30. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/A2/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_88_2024
0,00 € Erika Gáliková Zmluvy, Obec Madunice
30. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/A8/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_89_2024
0,00 € Lucia Mrázová Zmluvy, Obec Madunice
30. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/B1/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_90_2024
0,00 € Agnesa Kašičková Zmluvy, Obec Madunice
30. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/A3/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_91_2024
0,00 € Marián Marcinka a Mária Marcinková Zmluvy, Obec Madunice