Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluva o nájme č. 369/C171 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_163_2023
40,00 € Mária Novotná Zmluvy, Obec Madunice
17. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
ZM_162_2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava 917 02 Zmluvy, Obec Madunice
17. Október 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
ZM_161_2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava 91702 Zmluvy, Obec Madunice
16. Október 2023
Zmluva o nájme č. 255/C42 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_160_2023
80,00 € Ivana Ružanská Zmluvy, Obec Madunice
9. Október 2023
Zmluva o nájme č. 467/A244 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_158_2023
20,00 € Jana Ondrejková Zmluvy, Obec Madunice
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 156/2023 uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
ZMB_157_2023
0,00 € Kováč Development s.r.o., Hlavná 945/5, 924 01 Galanta Zmluvy, Obec Madunice
6. Október 2023
Zmluva o dielo č. 156/2023 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
ZM_156_2023
24 080,00 € Kováč Development s.r.o., Hlavná 945/5, 924 01 Galanta Zmluvy, Obec Madunice
5. Október 2023
Zmluva o nájme č. 309/C105 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_155_2023
40,00 € Ľubomír Vrlák Zmluvy, Obec Madunice
4. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZM_154_2023
0,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
4. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZM_153_2023
0,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
3. Október 2023
Dohoda o urovnaní uzatvorená v zmysle § 32 Zákonníka práce
ZM_152_2023
7 322,87 € Ing. Štefan Kessl Zmluvy, Obec Madunice
2. Október 2023
Zmluva o nájme č. 399/C203 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_151_2023
20,00 € Alena Poláčiková Zmluvy, Obec Madunice
25. September 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/C4/2023 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pred
ZM_148_2023
0,00 € Zuzana Vráblová Zmluvy, Obec Madunice
27. September 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/C2/2023 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pred
ZM_149_2023
0,00 € Žaneta Polakovičová Zmluvy, Obec Madunice
28. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/HC/0501 o poskytnutí grantu
ZM_150_2023
10 000,00 € Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
21. September 2023
Zmluva o nájme č. 3/A6 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_147_2023
40,00 € Táborská Eva Zmluvy, Obec Madunice
18. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DGK6
ZM_146_2023
40 774,38 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
18. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DGK5
ZM_145_2023
33 025,34 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
4. September 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
ZM_144_2023
15 000,00 € DIGITAL ROCK MEDIA Družstvo, Galvanyho 5, 821 04 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
28. August 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 521/1D/2023 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pred
ZM_142_2023
0,00 € Silvia Mitić Zmluvy, Obec Madunice