Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/B5/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_92_2024
0,00 € Eva Poláková Zmluvy, Obec Madunice
31. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/C5/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_93_2024
0,00 € Martina Djedovičová Zmluvy, Obec Madunice
29. Január 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov
ZMB_80_2024
0,00 € PVOD, Vážska 521, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
29. Január 2024
Zmluva o nájme č. 307/C103 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_81_2024
40,00 € Helena Šefčíková, Ing. Zmluvy, Obec Madunice
29. Január 2024
Zmluva o dielo č. ZM_79_2024
ZM_79_2024
492 744,00 € GIT,s. r. o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 640/G3
ZMB_72_2024
0,00 € Miloš Hesko Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 640/G4
ZMB_73_2024
0,00 € Peter Mička a Zuzana Mičková Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 640/G5
ZMB_74_2024
0,00 € Daniel Ilavský Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 640/G6
ZMB_75_2024
0,00 € Adriana Galbavá Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 640/G7
ZMB_76_2024
0,00 € Jarmila Strižincová Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 640/G8
ZMB_77_2024
0,00 € Juraj Kolarovič a Lucia Kolarovičová Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 708/E8
ZMB_62_2024
0,00 € Milan Dúcky a Martina Dúcka Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 708/E7
ZMB_61_2024
0,00 € Jozef Smatana a Mária Smatanová Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 708/E6
ZMB_60_2024
0,00 € Pavol Orihel Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 708/E5
ZMB_59_2024
0,00 € René Dupkala a Marcela Dupkalová Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 708/E4
ZMB_58_2024
0,00 € Ľuboš Kollár a Ružena Kollárová Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 708/E3
ZMB_57_2024
0,00 € Renáta Hesková Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 708/E2
ZMB_56_2024
0,00 € Jaroslav Chovan a Elena Chovanová Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 185/F1
ZMB_63_2024
0,00 € Monika Grznárová Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 185/F2
ZMB_64_2024
0,00 € Monika Bohunická Zmluvy, Obec Madunice