Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 185/F3
ZMB_65_2024
0,00 € Martin Danko a Renáta Danková Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 185/F4
ZMB_66_2024
0,00 € Michal Janech Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 185/F5
ZMB_67_2024
0,00 € Mária Boháčiková Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 185/F6
ZMB_68_2024
0,00 € Dušan Trebichalský a Katarína Trebichalská Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 185/F7
ZMB_69_2024
0,00 € Dana Bálintová Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 640/G1
ZMB_70_2024
0,00 € Alexandra Hesková Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 640/G2
ZMB_71_2024
0,00 € Marcela Dedíková Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 708/E1
ZMB_55_2024
0,00 € Božena Zacharová Zmluvy, Obec Madunice
24. Január 2024
Zmluva o nájme č. 91/B106 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_78_2024
40,00 € Viera Vavrincová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 701/C4/2023
ZMB_41_2024
0,00 € Zuzana Vráblová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/C3/2021
ZMB_40_2024
0,00 € Stanislav Fodor a Simona Fodorová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 700/A1/2022
ZMB_27_2024
0,00 € Stanislav Jančiček Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 700/A4/2021
ZMB_28_2024
0,00 € Filip Ďuriš Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 700/A6/2022
ZMB_29_2024
0,00 € Marína Kovaľová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 700/A7/2021
ZMB_30_2024
0,00 € Adriana Vilhelmová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B3/2021
ZMB_31_2024
0,00 € Zuzana Páleníková Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B4/2023
ZMB_32_2024
0,00 € Marta Huttová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B6/2023
ZMB_33_2024
0,00 € Martina Dubovská Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B7/2023
ZMB_34_2024
0,00 € Michal Žuffa a Iveta Žuffová Zmluvy, Obec Madunice
23. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B8/2023
ZMB_35_2024
0,00 € Peter Hesko Zmluvy, Obec Madunice