Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Zmluva o účinkovaní
ZM_182_2023
1 200,00 € Daniel Triebeľ, Rázusova 35, 920 01 Hlohovec Zmluvy, Obec Madunice
22. November 2023
Zmluva o nájme č. 98/A138 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_183_2023
20,00 € Paulína Adamkovičová Zmluvy, Obec Madunice
20. November 2023
Zmluva o nájme č. 404/C108 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_181_2023
40,00 € Štefánia Vančová Zmluvy, Obec Madunice
15. November 2023
Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku
ZM_180_2023
700,00 € Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
10. November 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
ZM_173_2023
1 104,00 € Sedlačik Jozef Zmluvy, Obec Madunice
10. November 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
ZM_174_2023
851,30 € Dubovan Jozef Zmluvy, Obec Madunice
10. November 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
ZM_175_2023
425,60 € Rebrová Miroslava, Ing. Zmluvy, Obec Madunice
10. November 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
ZM_176_2023
425,60 € Modrovská Daniela Zmluvy, Obec Madunice
10. November 2023
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve
ZM_177_2023
0,00 € TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Zmluvy, Obec Madunice
10. November 2023
ZMLUVA O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
ZMB_178_2023
0,00 € TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Zmluvy, Obec Madunice
10. November 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
ZM_179_2023
851,30 € Paulovič Milan Zmluvy, Obec Madunice
9. November 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
ZM_172_2023
598,70 € Zemková Anna Zmluvy, Obec Madunice
9. November 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
ZM_171_2023
4 110,00 € Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Madunice, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
8. November 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
ZM_170_2023
1 702,70 € Karabčík Miloš Zmluvy, Obec Madunice
7. November 2023
Zmluva o nájme č. 13/A18 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_169_2023
40,00 € Jarmila Koprnová Zmluvy, Obec Madunice
2. November 2023
36249840
ZM_168_2023
0,00 € ARRIVA Trnava, a. s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
25. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/B4/2023 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_166_2023
0,00 € Marta Huttová Zmluvy, Obec Madunice
26. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/B8/2023 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_167_2023
0,00 € Peter Hesko Zmluvy, Obec Madunice
23. Október 2023
Zmluva o nájme č. 299/C90 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_165_2023
40,00 € Anna Polačiková Zmluvy, Obec Madunice
18. Október 2023
Zmluva o nájme č. 108/A156 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_164_2023
20,00 € Marta Viglašová Zmluvy, Obec Madunice