Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2023
Dohoda o splátkach nedoplatkov v obecnom nájomnom byte č. 1E
ZM_120_2023
327,34 € Dominika Podkovčíková Zmluvy, Obec Madunice
27. Jún 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY zo dňa 12.5.2023/ č. 48/2023 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
ZMB_123_2023
0,00 € POHL s. r. o., 925 27 Veľký Grob 564 Zmluvy, Obec Madunice
27. Jún 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY zo dňa 12.5.2023/ č. 47/2023 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
ZMB_122_2023
0,00 € POHL s. r. o., 925 27 Veľký Grob 564 Zmluvy, Obec Madunice
26. Jún 2023
Dohoda o splátkach nedoplatkov v obecnom nájomnom byte č. D6
ZM_118_2023
755,88 € Adriána Pilárová Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B12/2022
ZMB_76_2023
176,44 € Miroslav Paulovič a Jana Blštáková Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/A8/2021
ZMB_64_2023
291,76 € Lucia Mrázová Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B1/2021
ZMB_65_2023
153,58 € Agnesa Kašičková Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B2/2023
ZMB_66_2023
216,56 € Marie Ješková Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B3/2021
ZMB_67_2023
185,08 € Zuzana Páleníková Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B4/2020
ZMB_68_2023
301,90 € Marta Huttová Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B5/2021
ZMB_69_2023
205,72 € Eva Poláková Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B6/2020
ZMB_70_2023
174,86 € Martina Dubovská Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B7/2020
ZMB_71_2023
301,90 € Michal Žuffa a Iveta Žuffová Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B8/2020
ZMB_72_2023
205,72 € Peter Hesko Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B9/2021
ZMB_73_2023
174,86 € Alena Polačiková Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B10/2021
ZMB_74_2023
301,46 € Miriam Švikruhová Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B11/2023
ZMB_75_2023
208,74 € Viera Sobotová a Milan Sobota Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/A1/2022
ZMB_57_2023
155,82 € Stanislav Jančiček Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/A2/2021
ZMB_58_2023
297,60 € Erika Gáliková Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 700/A3/2021
ZMB_59_2023
310,10 € Marián Marcinka a Mária Marcinková Zmluvy, Obec Madunice