Centrálny register zmlúv

Obec Smolenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2023
Zmluva o dielo
40 - 2023
Doplnená
27 900,00 € Altech MS, s.r.o. Obec Smolenice
3. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101239
19,92 € Vilma Franeková Obec Smolenice
1. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101238
26,56 € Ladislav Polkoráb Obec Smolenice
28. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101236
19,92 € Ingrid Némethyová Obec Smolenice
24. Júl 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
1 286,00 € Jozef Krištofík Obec Smolenice
12. Júl 2023
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
39 - 2023
7 000,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Smolenice
11. Júl 2023
Príkazná zmluva
215/VO/03/2023/EL-KSVO
720,00 € Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Obec Smolenice
11. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA PREVÁDZKOVANIE VEREJNEJ LEKÁRNE
38 - 2023
Doplnená
7 017,20 € PhDr. Pavol Brázdovič Obec Smolenice
15. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice na rok 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
500,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Trnava, Základná organizácia SZPB Smolenice Obec Smolenice
14. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101236
13,28 € Mária Kyselicová Obec Smolenice
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice na rok 2023
6/dot/2023
1 200,00 € OZ Neštišané Obec Smolenice
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice na rok 2023
8/dot/2023
300,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Smoleniciach Obec Smolenice
7. Jún 2023
Sponzorská zmluva
37 - 2023
200,00 € RIOS, s.r.o. Obec Smolenice
2. Jún 2023
Sponzorská zmluva
35 - 2023
200,00 € ŠIMON – Q, s.r.o. Obec Smolenice
2. Jún 2023
Sponzorská zmluva
36 - 2023
200,00 € BEASTAV, s.r.o. Obec Smolenice
31. Máj 2023
Sponzorská zmluva
29 - 2023
300,00 € MOLPIR, s.r.o. Obec Smolenice
31. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
30 - 2023
1 496,60 € Alena Eštoková - RIAL STUDIO Obec Smolenice
31. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
31 - 2023
1 526,00 € DORMANE s.r.o Obec Smolenice
31. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
32 - 2023
392,00 € Zuzana Tureková Obec Smolenice
31. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
33 - 2023
534,27 € Soňa Krátka - SALÓN SONJA Obec Smolenice