Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva č. M219 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M219
0,00 € Obec Pohronská Polhora PaedDr. Janka Rýglová
27. Február 2024
Zmluva č. M220 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M220
0,00 € Obec Pohronská Polhora Veverka Jaroslav
27. Február 2024
Zmluva č. M221 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M221
0,00 € Obec Pohronská Polhora Kurtíková Mária
27. Február 2024
Zmluva č. M222 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M222
0,00 € Obec Pohronská Polhora Dušan Kurajda
27. Február 2024
Zmluva č.146 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
9/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Simona Krajňaková
27. Február 2024
Zmluva č. M223 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M223
0,00 € Obec Pohronská Polhora Šugárová Helena
27. Február 2024
Zmluva č. M224 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M224
0,00 € Obec Pohronská Polhora Straňák Štefan
27. Február 2024
Zmluva č. M225 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M225
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anna Vlčková
26. Február 2024
Zmluva č.27 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
8/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marek Vlček
26. Február 2024
Zmluva č.26 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
7/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marek Muránsky
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
6/2024
163 836,35 € Úrad vlády Slovenskej republiky sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
23. Január 2024
Zmluva č.559 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
5/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jakub Kokavec
17. Január 2024
Zmluva č.371 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
4/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Igor Veverka
9. Január 2024
Zmluva č.355 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
3/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Stanislav Hrnčiarik
4. Január 2024
Zmluva č.543 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
2/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marta Mútňanová
4. Január 2024
Zmluva č.469 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľubomír Brozman
12. December 2023
Zmluva č.441 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
258/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Zuzana Pindiaková
12. December 2023
Zmluva č.296 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
257/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Miroslav Hlásnik
12. December 2023
Zmluva č.213 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
256/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Doc. Svetozár Dlholucký
6. December 2023
Zmluva č.437 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
254/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marek Kapajčík