Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2022
Kúpna zmluva č. Z20228027_Z
803/2022
7 800,00 € JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
5. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
814/2022
370,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Nikola Kabáčová
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
808/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Gengelová
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
804/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Kalis
1. August 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_049
400/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O. BOX 58, 850 05 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
29. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
798/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lukáš Dulka
29. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
780/2022
71,33 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Kubás
29. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
532/2022
46,11 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Patek, Sára Šangalová
27. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
676/2022
111,71 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Barbora Záhorová, Ľubomír Záhora
27. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
785/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zdenka Kováčová
27. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
790/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Dulková
25. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
784/2022
0,00 € NAKLADANIE S ODPADMI Marián Ondrík, Oravická 509, 027 12 Liesek Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
21. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
776/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Jašurka
21. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
745/2022
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
14. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
755/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Šimon Šálka
14. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 002/2022
756/2022
43 960,33 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s.r.o., Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
12. Júl 2022
Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-ZA-VO-302-098/2022
738/2022
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
732/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Turčáková
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
731/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Turčáková
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
730/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Turčáková