Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
pripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
z2425g - Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 202310-NP-1120
78,90 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
14. December 2023
zmena čl. 5 výška a splatnosť nájomného
z2418g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/19
103,00 € Jozef Čerňanský a manželka Anna Kremnica
14. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2419g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 139/99
15,00 € Mgr. Hana Zlatošová Kremnica
14. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2420g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2009/01514
189,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov DOM 547 Kremnica
14. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2421g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2021/00621
30,00 € Igor Šturza Kremnica
11. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2416g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2016/01379
10,00 € Mgr. Lucia Uhlárová Kremnica
11. December 2023
úrazové poistenie
z2417g - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších obecných služieb č. 5190064841
22,75 € Komunálna poisťovňa a.s., VIG Kremnica
8. December 2023
dohoda o výške nájomného
z2413g - Dohoda o výške nájomného na rok 2024
450 000,00 € Mestské lesy Kremnica s.r.o. Kremnica
8. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2414g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00670/2
11,00 € Jana Kraková Kremnica
8. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2415g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00670/1
30,00 € Jana Kraková Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2404g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00641
243,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov DOM 203 a 2014 Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2405g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/00065
30,00 € Mgr. Miroslava Surmová Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2406g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM/1674/99
97,00 € Miloš Pastorok Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2407g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/01095
63,00 € Miloš Pastorok Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2408g - Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2010/00434
120,00 € Peter Novák Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2409g - Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2011/01227
105,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov VERABAPO Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2410g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/00302
14,00 € Dušan Zaťkovský Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2411g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2017/00543
38,00 € Ing. Ján Mišík Kremnica
7. December 2023
zmena znenia čl. 7 - Cena predmetu a plnenia a platobné podmienky - uvedené v čl. 1 Predmet Dodatku č. 1
z2412g - Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. OVaŽP 2023/00032/A
0,00 € S-VAMS spol. s.r.o. Kremnica
6. December 2023
prevod práv a povinností
z2395g - Dohoda o prevode práv a povinností - číslo zmluvy A10434865
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kremnica