Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
odberné miesto Kremnica CKN 132/5, Ul. Jurka Langsfelda číslo odberného miesta: 24ZSS4632128000T
z2373g - Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202310-NP-1123
78,90 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2355g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2012/00668
34,00 € Anton Obrcian Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2356g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2016/01043
84,00 € Karol Mojžiška a manž. Jozefa Mojžišková Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2358g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2009/00380
27,00 € Marek Prokein Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2359g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2012/00654
15,00 € Ján Prokein s manželkou Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2360g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2001/00171
100,00 € Angela Námešná Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2361g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2002/00085
22,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov "BREZA" Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2357g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00786
24,00 € Zuzana Štulrajterová Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného zmena adresy
z2362g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2021/00173
11,00 € Andrej Rzyman Kremnica
16. November 2023
zriadenie vecného bremena na časť pozemku p.č. EKN 3255/1, k.ú. Kremnica po realizácii stavby s názvom: 15087 - Kremnica - Skalka - Rozšírenie NNK, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na pozemku uloženie elektroene
z2346g - Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
31,61 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2347g - Dodatok č 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2020/00011
24,00 € Miroslav Palík Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2348g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2017/00701
30,00 € Dušan Valky Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2349g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 1571/99
10,00 € Dušan Valky Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2350g - Dodatok č 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 1996/2000
84,00 € Ján Polášek Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného Dodatok č. 2 sa mení nájomca: pôvodný nájomca: Andrej Párička nový nájomca: Mgr. Jarmila Páričková
z2351g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/00058
28,00 € Mgr. Jarmila Páričková Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2352g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2021/00428
25,00 € Monika Medlová Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2353g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2014/01439
35,00 € Jozef Šimkovič Kremnica
16. November 2023
nájom nebytového priestoru telocvične a šatne cena 12 Eur/ hod
z2354g - Zmluva č. 03/10/2023 o nájme nebytového priestoru
12,00 € ŠKT Kremnica Kremnica
15. November 2023
Ulica Jula Horvátha 0, Kremnica E 2691/1 (C 2298/35) číslo odberného miesta: 24ZSS46250420002
z2345g - Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202303-NP-0777
78,90 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
14. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00077
z2344g
2 033 728,54 € Unistav Teplička, s.r.o. Mesto Kremnica