Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2386g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. EO 975/91/95
28,00 € Igor Mecele Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2387g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 1274/98
29,00 € Igor Mecele Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2388g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 00776
32,00 € Ivana Uhrínová Kremnica
30. November 2023
zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
z2393g - Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SCC111-2019-56/40/435
2 557 724,08 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2392g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2013/00627
18,00 € Ivan Trokšiar Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2391g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2018/00742
34,00 € Gabriel Schmidt Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2390g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/0112
12,00 € Jaroslav Šinko Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2389g - Dodatok č 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2001/00491
75,00 € Rudolf Nikles a manželka Helga Kremnica
30. November 2023
poistenie vysokotlakého čističa a kontajnery na kompostárni TS
z2394g - Úplné znenie zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 9
0,00 € UNIQA Poisťovňa a.s. Kremnica
29. November 2023
doplnenie čl. II predmet zmluvy o bod 2.4. vykonanie naviac práce na stavbe
z2374g-Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. OVaŽP 2023/00256
8 761,60 € Restauro, s.r.o. Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2363g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2016/01654
65,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov "Na Rembíze" Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomnéh
z2364g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2020/00134
10,00 € Juraj Varhaňovský a manželka Katarína Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2365g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2019/00256
27,00 € Milan Lieskovec Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2367g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2010/00601
30,00 € Ján Néger Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2366g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2012/00379
18,00 € Peter Weiss Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2368g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 1880/99
43,00 € Mária Lakyová Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2369g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2016/01005
17,00 € Janka Rötlingová a manžel Vladimír Rötling Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2370g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2017/00269
27,00 € Vlastníci bytov, spoločných častí a zariadení bytového domu č. súp. 96/60, 62, 64 v Kremnici Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 2 - výška a splatnosť nájomného
z2371g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2007/01732
66,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Pivovar" Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2372g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/01148
21,00 € Soňa Schmidtová, Hric Jozef, Hricová Mária Kremnica