Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
zmena osoby poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2443g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/07/2016 o nájme nebytového priestoru
0,00 € MDDr. Peter Lukovský Kremnica
23. Január 2024
dodávka elektriny cena: štandardný cenník elektrika
z2440g - Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600501620 pre odberateľov kategórie
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Kremnica
23. Január 2024
- zmena trvania zmluvy - cena podľa cenovej tabuľky
z2441g - Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriky 9600501620
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Kremnica
22. Január 2024
zrušenie zmluvy
z2439g - Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
0,00 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie Kremnica
12. Január 2024
poskytovanie služieb na počítačovej technike
z2438g - Zmluva o poskytovaní služieb na počítačovej technike Mestského úradu v Kremnici
720,00 € IKT konzult s.r.o. Kremnica
10. Január 2024
pozemok v meste Kremnica, k.ú. Kremnica, p.č. EKN 2592/11 - lesný pozemok s celkovou výmerou 118 m2, list vlastníctva č. 1388
z2437g - Kúpna zmluva č. OSMM 2023/00468
5 900,00 € TOLIAR, s.r.o. Kremnica
10. Január 2024
zmena čl. 1 - predmet nájmu na časti predmetu nájmu v predpokladanej dĺžke 700 m, poz. P.č. CKM 535/1, k.ú. Krahule a p.č. CKN 3399/2 (EKN 2685/1) a p.č. CKN 3282/29, k.ú. Kremnica bude vybudovaný lyžiarsky vlek za podmienky, že po ukonč
z2436g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme
0,00 € WEILL s.r.o. Kremnica
4. Január 2024
preložka vedenia podľa projektu - Kompostáreň Kremnica, objekt SO17
z2433g - Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kremnica
4. Január 2024
zmena čl. 5 výška a splatnosť nájomného
z2435g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2020/00543
79,00 € František Bošácky a Zuzana Bošácka Kremnica
4. Január 2024
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2434g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2020/00658
90,00 € Peter Vojtko Kremnica
29. December 2023
zmena v čl. 1 a v čl. 2 zmluvy - popis zmien je uvedený v bode 1 a 2 dodatku
z2430g - Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
140,70 € SkyMaps, s.r.o. Kremnica
29. December 2023
zabezpečenie osobitnej pravidelnej dopravy osôb - SKIBUS - Kremnica - Skalka Cena - max. 50,80 Eur/deň
z2431g - Zmluva o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb
0,00 € Oblastná organizácia cestovné ruchu Stredné Slovensko Kremnica
29. December 2023
zmena finančných podmienok
z2432g - Dodatok č. 1
115,00 € BENSOL s.r.o. Kremnica
22. December 2023
obnova kamerového systému - mesto Kremnica
z2427g - Zmluva o dielo č. 2017/00 501
17 940,00 € Branislav Kapusta - elstav Kremnica
22. December 2023
zriadenie vecného bremena po realizácii stavby s názvom : P1036 Kremnica - Bystrická-preložka EERZ-VN pre DDS Kremnica
z2428g - Zmluva o zriedení vecného bremena č. 1581/2023/ODDATP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
22. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2429g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/00068
144,00 € Pavlína Páchniková Kremnica
19. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2426g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/01009
30,00 € Renáta Schnierer Kremnica
18. December 2023
zmena ceny diela
z2422g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00674
148 686,60 € M H R Č spol. s r.o. Kremnica
18. December 2023
kúpa Samonakladací sypač - VOLANT Grabowscy
z2423g - Kúpna zmluva č. OEaPA 2023/00216
3 200,00 € Vojtech Budznák Kremnica
18. December 2023
pripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
z2424g - Zmluva o pripojení zariadenia do užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 202310-NP-1087
78,90 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica