Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2396g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2022/00624
30,00 € Ján Rosenzweig a manž. MUDr. Mária Rosenzweigová Kremnica
6. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2397g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2021/00675
71,00 € Peter Novodomec Kremnica
6. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2399g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2002/01051
11,00 € Milan Miškóci s manželkou Kremnica
6. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2400g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/01346
10,00 € Jana Miškóciová Kremnica
6. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2401g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00642
19,00 € Ľubica Négerová Kremnica
6. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2402g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00878
18,00 € Ľubica Négerová Kremnica
6. December 2023
prenájom pozemku podľa čl. 1 a čl. 2 zmluvy
z2403g - Nájomná zmluva č. OSMM 2023/00839
2 125,00 € BÚDA s.r.o. Kremnica
6. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2398g - Dodatok č 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/5
16,00 € Vladimír Rothling a manželka Marta Kremnica
30. November 2023
Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy Z-D-2023-001745-00
z2375g - Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy Z-D-2023-001745-00
51 958,80 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Kremnica
30. November 2023
vzájomná spolupráca pri realizácii stavby - rozšírenie distribučnej sústavy - stavebná akcia "17374 - Kremnica - Ul. Kutnohorská - Rekonštrukcia NNS"
z2375g - Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy - Z-D-2023-001745-00
51 958,80 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
30. November 2023
zmena čl. III. dohody
z2376g - Dodatok č. 1 o pripojení verejného osvetlenia
0,00 € Ján Chovan Kremnica
30. November 2023
poskytnutie finančných prostriedkov
z2377g - Dodatok č 2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
154 040,00 € Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Kremnica
30. November 2023
poskytnutie finančných prostriedkov
z2378g - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
237 828,00 € eMKLub Kremnica
30. November 2023
poskytnutie finančných prostriedkov
z2379g - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
239 858,00 € eMKLub Kremnica
30. November 2023
opatrovateľská služba
z2381g - Zmluva o spolupráci
9 750,00 € Implementačná agentúra MPSVaR SR Kremnica
30. November 2023
poskytnutie finančných prostriedkov
z2380g - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
151 301,00 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2382g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2015/00192
75,00 € Janka Speváková s manželom Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2383g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00563/3/2
62,00 € Bc. Milan Slezák Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2384g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00563/3/1
23,00 € Bc. Milan Slezák Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2385g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2011/01305
92,00 € Marián Mališ Kremnica